سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

از این عادت های خوب افراد خلاق الگو بگیرید - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از این عادت های خوب افراد خلاق الگو بگیرید

از این عادت های خوب افراد خلاق الگو بگیرید


این توانایی ها زمانی که به عادت تبدیل شوند از فرد آدمی خلاق می سازند که به دنبال جدیدترین هاست. در این گزارش برای شما مواردی از عادت های افراد خلاق را آورده ایم که در حوزه مختلف به آنها اهمیت می دهند.

 

خلاقیت، توانی است که بعضی ها فکر می کنند بعضی های دیگر آن را از فضا آورند در حالیکه دسته اول به شدت درباره دسته دوم اشتباه می کنند.
خلاقیت و نوآوری بیشتر از هر چیز دیگر نیاز به یک ذهن مرتب و آرام دارد که بتوان با استفاده از آن به توانایی های خود رسید و در مرحله بالاتر آنها را برای خود به صورت عادت درآورد.
این توانایی ها زمانی که به عادت تبدیل شوند از فرد آدمی خلاق می سازند که به دنبال جدیدترین هاست.
در این گزارش برای شما مواردی از عادت های افراد خلاق را آورده ایم که در حوزه مختلف به آنها اهمیت می دهند:
تکنولوژی
1 - هر دقیقه به ایمیل هایشان جواب نمی دهند
2 - اگر متوجه درخواست ایمیل نشوند آن را بی پاسخ می گذارند
3 - به اخبار هیچ توجهی نمی کنند چون بسشتر وقت ها خبر خاصی نیست
4 - تنها به تلفن هایی جواب می دهند که خیلی ضروری است
5 - از دگمه های شرتکات یا همان میانبر روی کیبورد استفاده می کنند.
پوشش
6 - لباس های مشخصی را برای پوشیدن دارند و از قبل می دانند چه می خواهند بپوشند
7 - خوش تیپ هستند و خوب لباس می پوشند
8 - مناسب محلی که می خواهند بروند، لباس می پوشند.
آمادگی بدنی
9 - به شنا، رقص  و دو اهمیت زیاد می دهند
10 - به موقع و به اندازه می خوابند
11 - وقتی خسته می شوند، استراحت می کنند
برنامه ریزی
12 - اول کارهای آسان را انجام می دهند
13 - هر روز یک کار به عنوان اولویت خود انتخاب می کنند
14 - برنامه روزانه دارند
15 - کیفیت کار از کمیت آن برایشان مهمتر است
خورد و خوراک
16 - رژیم غذایی مناسب دارند
17 - غذاهای سالم می خورند
18 - برای صرفه جویی در وقت از سرویس رایگان استفاده می کنند
آمادگی ذهنی
17 - به قانون 80/20 که از 20 درصد کار انتظار 80 درصد نتیجه را دارد اهمیت می دهند
18 - همه تمرکز خود را روی مسائل مهم می گذارند
19 - پیش از شروع کار در مورد نتیجه و آورده کار فکر می کنند

20 - یاد می گیرند که به هر چیز کوچکی توجه نکنند
منبع : banki.ir