جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

آرشیو - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آرشیو

آرشیو


واژه آرشيو از كلمه يوناني  Archivum  يا واژه  Archion مشتق شده ودر طي اعصار معاني متفاوتي داشته است. در سال 1603 در متون فرانسوي زبان به معناي« محل كار وساختمان اداره ويا محل استقرار حكومت» وهمچنين به معناي« بايگاني» مجموعه اسناد ومدارك دولتي يا خصوصي بكار گرفته شد امروزه آرشيو را محل نگهداري مواد ديداري – شنيداري مي دانند كه بصورت سيستماتيك ونيمه سيستماتيك مرتب ومنظم شده است .اين مواد شامل فيلم ، ويدئو ،نوار صدا،عكس ،اسلايد ،صفحه وامثال اينهاست.در ميان اين مواد تنها به نوارهاي ويدئو كاست ونوارهاي صدا (ريل)كه مجموعه آرشيو مركز را تشكيل مي دهند اشاره مي گردد كه هر يك خود داراي انواع مختلفي است كه عبارتند از :
1- نوارهاي ويدئو كاست شامل بتاكم هاي 30 و60 و90 دقيقه مي باشند كه تهيه كنندگان سيما جهت توليد برنامه اين نوارها را از آرشيو امانت گرفته وپس از توليد آنها را جهت تسويه به آرشيو تحويل مي نمايند. اخيراً نيز نوارهاي DVCAM به نوارهاي بتاكم افزوده شده كه شامل نوارهاي 32 و64 و94 و124 و184 دقيقه مي باشند.
2- نوارهاي صدا (ريل)شامل نوارهاي 600پا(15 دقيقه) 1200 پا(30 دقيقه)و2400پا(60 دقيقه) مي باشند كه
تهيه كنندگان صدا در گذشته اين نوارها را جهت برنامه سازي از آرشيو امانت گرفته وپس از توليد برنامه آنها را به آرشيو عودت مي دادند. شايان توجه است كه در حال حاضر با توجه به ديجيتالي شدن صداي مركز جز در موارد خاص هيچگونه استفاده اي از نوارهاي صدا(ريل) نمي شود.

فلسفه وجودي آرشيو در چگونگي گردآوري ،سازماندهي ،حفظ ونگهداري منابع نهفته است وكار آرشيو در اينجا خاتمه نمي يابد.همه اين كوشش ها براي ارائه خدمات به مراجعان است . به هر حال وظايف عمده واساسي يك آرشيو را مي توان به شرح زير خلاصه كرد :
1-    انتخاب وتهيه منابع
2-    فهرست نويسي ورده بندي
3-    حفظ ونگهداري منابع
4-    امانت وخدمات مرجع
5-    دكومانتاسيون :گردآوري وسازماندهي مدارك

از آنجا كه هدف عمده آرشيو هاي  ديداري – شنيداري در سازمان هاي راديو – تلويزيوني ارائه خدمات به برنامه سازان است ،به منظور دست يابي هرچه سريعتر به منابع آرشيو فهرست نويسي  ونمايه سازي آن از اهميت خاصي برخوردار است كار فهرست نويسي منابع ديداري – شنيداري مانند فهرست نويسي منابع كتابخانه اي ساده نيست .

در منابع كتابخانه اي مي توان همه اطلاعات را از صفحه عنوان كتاب به دست آورد وجاي آن نيز روشن است اما در مورد مواد غيركتابي كار به اين سادگي نيست .بسياري از مواد غيركتابي فاقد اطلاعات لازم هستند در مورد نوارهاي صدا ممكن است اطلاعات لازم در ابتدا يا انتهاي نوار ضبط شده باشد وفهرست نويس بتواند با بازشنوايي آنها را بدست آورد ولي در مورد نوارهاي ويدئو كاست ممكن است پاره اي از آنها فاقد تيتراژ (در اول يا آخر) باشند از اين رو لازم است تا عوامل توليد اطلاعات لازم را برروي برگه هاي بازبيني تكميل نموده تا آرشيو براساس آن مبادرت به ثبت اطلاعات دردفتر نمايد.پس از ثبت در دفتر ،اطلاعات اوليه ماده توسط كاركنان آرشيو وارد كامپيوتر مي شود سپس برنامه ها جهت بازبيني ،صدور رسيد آرشيو ونيز تسويه حساب در اختيار قسمت بازبيني وتسويه قرار مي گيرد. بازبيني وبازشنوايي منابع ديداري وشنيداري بسيار وقت گير است و بدون آن تهيه خلاصه مفيد ومختصر امكان پذير نيست .از اين رو ضروري است تا جهت مشخص نمودن محتويات دقيق برنامه بازبيني كاملي صورت پذيرد .در اين قسمت علاوه بر بازبيني وبازشنوايي ،تسويه حساب برنامه هاي توليدي نيز انجام مي شود .براي انجام اين كار دقت بسيار زيادي مي شود زمان دقيق وخالص برنامه هاي توليد شده بدون در نظر گرفتن زمان تصاوير آرشيوي وتكراري ، وله ها وتيتراژ ها محاسبه خواهد شد كه به آنها بطور دقيق در زير اشاره مي شود:

تصاوير آرشيوي :
در صورتيكه تهيه كنندگان برنامه ها براساس برآورد برنامه مجاز به استفاده از مدت زمان معيني برنامه آرشيوي باشند ، قسمت بازبيني وتسويه آرشيو كليه تصاوير آرشيوي را از تصاوير توليدي تفكيك نموده ودر رده تصاوير آرشيوي به حساب مي آورند.

وله ها :
كليه وله ها وآندسته از ميان برنامه كامپيوتري ،نقاشي متحرك وتصاوير سه بعدي كه جهت تنوع در
برنامه ها گنجانده مي شوند اگر براي نخستين بار در برنامه بكار رود جز برنامه هاي توليدي واگر همان وله بيش از يكبار در همان برنامه يا برنامه هاي بعدي مورد استفاده قرار گيرد در رده تصاوير تكراري محسوب مي شود .

تيتراژ ها :
در صورت تكراري بودن تيتراژها زمان يك تيتراژ از ابتدا وانتها در نظر گرفته ومحاسبه مي شود ساير تيتراژ ها در رده تصاوير تكراري محسوب مي شود.
پس از پايان يافتن كار بازبيني وتسويه حساب ،ماده آرشيوي به ترتيب شماره نوار در مخزن آرشيو قرار
مي گيرد. حفظ ونگهداري ماده آرشيوي از اين زمان به بعد معني بيشتري پيدا مي كند ضروري است تا اين مواد در شرايط بسيار مناسبي از نظر دما ورطوبت قرار گيرند.دماي بين 18 تا 22 درجه سانتي گراد ورطوبت بين 40 تا 50 درصد جهت حفظ ونگهداري مواد آرشيوي مناسب است .منابع ديداري شنيداري بخاطر طبيعت ناپايدار مواد شيميايي سازنده آنها خيلي زود از بين مي روند.

بسياري از اين منابع دچار ريختگي وپرش رنگ مي شوند اين نكته مهم را بايد در نظر بگيريم كه هيچ ماده ابدي نيست وبراي هميشه باقي نمي ماند با تهيه كپي جديد مي توانيم محتواي يك ماده ديداري – شنيداري را براي مدت طولاني حفظ كنيم در حال حاضر آرشيو مركز با رعايت اولويت برخي از برنامه ها اقدام به تبديل اين منابع در قالب ديجيتال نموده است ودر تلاش است تا كليه برنامه ها از آنالوگ به ديجيتال تبديل نمايد .خوشبختانه با ديجيتالي شدن صداي مركز ومتعاقب آن ايجاد وراه اندازي «آرشيو ديجيتال موضوعي »
تهيه كنندگان صدا مي توانند بدون مراجعه به آرشيو برنامه هاي مورد نياز خود را جستجو وبازبيني ودر نهايت استفاده نمايند.آرشيو نيز تلاش مي كند تا اطلاعاتي كه در گذشته در قالب CD از اداره كل صداي استانها به آرشيو مركز ارسال مي گرديد در سريعترين زمان ممكن وارد فضاي آرشيو موضوعي نمايد .تاكنون حدود 17 هزار ركود در قالب موسيقي با كلام ،بي كلام ،افكت ، سخنراني ومداحي وارد فضاي آرشيو موضوعي گرديده است.
دركنارهمه خدمات مستقيم به عوامل برنامه ساز مركز فعاليتهاي مهم ديگري نيز در آرشيو صورت مي گيرد كه مهمترين آنها به شرح زير مي باشد :
1-    تبديل وكپي برنامه هاي توليدي مركز جهت ارسال به سيماي استانهاي تهران به منظور ارزيابي از بتاكم به بتاكم.
2-    تبديل وكپي تيزرهاي تبليغاتي جهت پخش از CD به بتاكم.
3-    تبديل به كپي برنامه هاي درخواستي نهادهاي خارج از مركز از بتاكم به DVD پس از صدور مجوز مديركل محترم مركز
4-    تبديل و كپي از DVD به DVD
5-    تبديل وكپي از DVCAM به بتاكم
6-    كپي از فضاي شخصي تهيه كنندگان صدا برروي CD

كتابخانه مركز گيلان
كتابخانه نهادي است كه دانش مدون را گردآوري مي كند وبراي بهره وري بيشتر بدان نظم مي بخشد .آثار
تمدن هاي بشري را مي توان در كتابخانه هاي روزگاران باستان پيدا كرد .شايد كتابخانه خالق تمدن نباشد ،اما بدون آن نيز تمدني به وجود نمي آيد .در طول تاريخ ، كتابخانه براساس ضرورتهاي واقعي تمدن ها به وجود آمده است ، و اكنون نيز به عنوان يك نهاد ضروري در بافت اجتماعي حضور دارد . از لحاظ افزايش انتشارات جهاني در خلال قرن نوزدهم و به ويژه در قرن بيستم كتابخانه از ارزش واهميت زيادي برخوردار شده است نقش كتابخانه در انتقال علوم به افراد بسيار سازنده است از اين رو كتابخانه را مي توان به عنوان كانون همايش صاجبنظران و موزه پرطراوت انديشمندان در نظر گرفت اين نهاد كانوني مي تواند بالندگي وشكوفايي استعدادهاي دانش آموزان ودانشجويان را به ارمغان آورد و در فرجام به توليد انديشه ودانش ورشد فرهنگ مطالعاتي جامعه منجر شود. در واقع كسي كه در كتابخانه قدم مي نهد به گلگشت دل انگيز در مجمع دانشمندان ودانايان قدم نهاده است.

«كارلايل Karlayle  : مقاله نويس ومورخ انگليسي» كتابخانه را دانشگاهي براي همه مي داند. برخي نيز به دليل اهميت فزاينده آن در پيشرفت حياط اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي واقتصادي كتابخانه را به قلب جامعه تشبيه كرده اند وزندگي افراد را به آن وابسته مي دانند كتابخانه انواع گوناگون دارند كه عمدتاً عبارتند از ؛:
كتابخانه هاي ملي  ، كتابخانه هاي عمومي ، كتابخانه هاي دانشگاهي ،كتابخانه هاي تخصصي ،كتابخانه هاي آموزشگاهي .
هر يك از اين كتابخانه ها با توجه به هدف هاي كاملاً معين ومشخصي كه از پيش براي آنها تعيين شده است به گروه خاصي خدمت مي كنند .كتابخانه ها صرف نظر از انواع آن از بخشهاي مختلفي تشكيل شده اند كه وظايف وخدمات مخصوص به خود دارند .موفقيت خدماتي يك كتابخانه به سازماندهي صحيح بخشهاي مختلف ونيز به ارتباطات منطقي حاكم ميان آنها بستگي دارد.بطور كلي هر كتابخانه از دوبخش عمده (خدمات فني وخدمات عمومي) تشكل شده است بخش خدمات فني مستقيماً با مراجعه كننده سروكار ندارد بلكه خدمات خود را بطور غير مستقيم در اختيار آنها قرار مي دهد اين خدمات عبارتند از :انتخاب وسفارش مواد كتابخانه اي ،خريد ودريافت آنها ،سازماندهي (فهرست نويسي وطبقه بندي)آماده سازي مواد كه يكي از بخشهاي اساسي كتابخانه محسوب مي شود .
كتابدار با توجه به استانداردهاي بين المللي كتابداري منابع موجود كتابخانه را بعداز بررسي هاي فني وتحليل محتوا ، سازماندهي وبعداز آن آماده سازي (چسباندن برجسب حاوي شماره كتاب روي عطف آن ، الصاق برگه عودت وجيب كتاب وقراردادن كارتهاي امانت در داخل جيب كتاب ) مي كنند .آنگاه برگه هاي فهرست نويسي شده مواد كتابخانه را بعد از برگه آرايي در برگه دان هاي مخصوص قرار مي دهد.
به اين ترتيب مراجعان مي توانند با استفاده از برگه دان كتابخانه منابع مورد نياز خود را جستجو وبازيابي نمايند . يكي ديگر از بخشهاي مهم كتابخانه بخش خدمات عمومي مي باشد .اين بخش شامل خدمات امانت ،مرجع ،نشريات ادواري ،كپي وغيره است .هر كتابخانه در تلاش است تا منابع مورد نياز مراجعان خود را رفاهم نمايد كتابخانه صداوسيما مركز گيلان كه يك كتابخانه تخصصي است با اين هدف به فعاليت خود ادامه
مي دهد اين كتابخانه همواره سعي مي كند تا براساس نياز مراجعان اقدام به انتخاب وخريد كتاب نمايد مراجعان كتابخانه از همكاران مركز شامل تهيه كنندگان ، نويسندگان  برنامه هاي راديويي وتلويزيوني ، كارشناسان ،پژوهشگران ،مهندسان وكارمندان ديگر مي باشند .كتابخانه كه هم زمان با صدا وسيماي مركز تأسيس شده است شامل بيش از 11 هزار عنوان كتاب مي باشد اين كتابخانه علاوه بر موضوعات مربوط به راديو وتلويزيون داراي منابع متعددي از قبيل علوم اسلامي ، تاريخ وجغرافيا ، علوم اجتماعي ،اقتصاد ، حقوق ،علوم سياسي ،ادبيات ايران داستانهاي بلند ،رايانه  ،پزشكي و علوم عملي نيز مي باشد رده بندي وسازماندهي منابع كتابخانه طبق استانداردهاي جهاني كتابخانه كنگره امريكا (I.C) است كتابخانه همچنين داراي  پايگاههای اينترنتي است كه مراجعان مي توانند از آنها استفاده نمايند ساعات كار كتابخانه از ساعت 30/7 تا18 عصر
مي باشد.