جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

آرزوی پروانه ای من - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آرزوی پروانه ای من

آرزوی پروانه ای من


رفتم به باغ گلها

پروانه ای را دیدم

دنبال اون پروانه

تا ته باغ دویدم

دیدم نشست رو گلها

اونها را خوب نگا کرد

آروم  چشاشو وا کرد

یه غنچه از خواب پرید

پروانه ی بازیگوش

به روی غنچه خندید

با شادی و محبت

صورت او را بوسید

من که دیدم پروانه

رو برگِ گل می شینه

خنده ی غنچه ها را

رو  شاخه ها می بینه

آرزو کردم: ایکاش

منم پروانه بودم

به سوی باغ و بستان

همش روانه بودم

بخش کودک و نوجوان تبیان