جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹

آرزو - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آرزو

آرزو


نقل است ابراهیم شیبانی گفت؛ «۶۰ سال بود که نفسم لقمه ای گوشت بریان آرزو می کرد و نمی دادمش. یک روز ضعفی عظیم چیره شد و کاردش به استخوان رسید و بوی گوشت پدید آمد. نفسم فریاد گرفت و زاری کرد که؛ «اگر وقت آمده است، از برای خدا، برخیز از این گوشت، لقمه ای بخواه».
برخاستم و بر اثر بوی گوشت رفتم تا به زندان رسیدم. چون وارد شدم یکی را دیدم که داغش می کردند و او فریاد می کرد و بوی گوشت بریان برخاسته بود. نفسم را گفتم؛ «هلا گوشت بریان بستان!»
نفسم ترسید و تن زد و به سلامت مانده قانع شد.

منبع: تذکره الاولیا