جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

اردک بلوطی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اردک بلوطی

Loading the player...

 

اردک بلوطی یا به زبان محلی سیاه گیلار 39 الی 43 سامتیمتر طول دارد .از اردک های غواض است وجثه کوچکی دارد .نر وماده آن شبیه به هم نیستند اما هر دوجنس دارای پرهای زیردم سفید هستند که نشانه تشخیص خوبی است امام قابل اعتماد نیست زیرا به نداشتن سفیدی در قاعده منقار مشخص می شود .پرنده نر با سر ، سینه وپهلوی بلوطی وپشت تیره اما پرنده ماده قهوه ای تیره است .چشمهای  پرنده نر به رنگ سفید اما چشمهای پرنده ماده قهوه ای است .منقارش خاکستری تیره اما نوک آن سیاه است .در پرواز از روی جثه کوچک ، نوار بالی سفید وانحنا دار وزیر دم سفید قابل تشخیص است .این گونه از پرندگان در خطر انقراض ایران است که متأسفانه در استان به تعداد زیاد صید وشکار می شود .از این رو با توجه به کاهش جمعیت جهانی اش باید از صید وشکارش بشدن جلوگیری به عمل آبد .زیستگاه ومحل های مشاهده این پرنده در استان گیلان ، در تالاب ها یا پهنه آبی محصور با نیزار با سایر گیاهان آبزی ودر برخی آب بندان ها است که در آن زمستان گذرانی می کنند .تالاب بوجاق ، مرکز وغرب تالاب انزلی وتالاب امیرکلایه مهمترین زیستگاههای اینگونه در استان گیلان هستند همچنین اینگونه پرنده در برخی از تالاب های ایران مانند زریوار ، فوریگل ودریاچه پریشان جوجه آوری می کند .زمان حضور در استان از شهریور تا اسفندماه است .گونه دیگر این پرنده 46-51 سانتی متر طول دارد واز اردک های غواص است پرنده تر آن سر تیره متمایل به سبز برق ، گردن سینه ودُم سیاه ، پهلوهای سفید وپشت خاکستری روشن دارد .پرنده نر شبیه به اردک نر سر سیاه کاکل است .(در انزلی به این گونه کشکرت گیلار می گویند ) پرنده ماده از این گونه ، قهوه ای با سر ،گردن وسینه تیره ، ودر اطراف قاعده منقار بیشتر وچثه اش بزرگتر است .این گونه از پرندگان حمایت شده ایران ، شکار آن ممنوع است .مهمترین تهدید برایشان در استان گیلان تور ماهیگیری است .در سواحل دریای خزر ، دهانه سفید رود ، تالاب امیر کلایه وانزلی زمستان گذرانی می کند این پرنده زمستان نیز در استان گیلان دیده می شود.

 

 

 

 

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع :گیاهان و جانوران

کاری از :پوران حاجتی