رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸

اربعین آمد - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اربعین آمد

من چله نشین عزای حسین بودم و شب...

شب به وقت خواب

یک ندایی از

این زمین آمد؛

اربعین آمد... اربعین آمد...

اربعین آن سید و سالار

شاه دین آمد؛

اربعین آمد...اربعین آمد...

می کشم آهی از ته قلبم

اربعین آن مه جبین آمد

اربعین آمد...اربعین آمد...

این چه تقدیری است

بر من مسکین، این چنین آمد؛

اربعین آمد...اربعین آمد...اربعین آمد...

منبع:تبیان