اربا چیست

اربا یا خرمندی درختی است از تیره ی درختان بومی جنگل های دریای مازندران وتا ارتفاع 1100متر از سطح دریا می روید .میوه آن کمی شیرین وگس است .روستائیان حاشیه ی کوهستان های جنوبی شفت آن را مصرف می کنند .شیره ی آن در شفت به نام اربا دوشاب معروف است .در فارسی به درخت اربا ، خرمندی یا کاهو ف نیز می گویند که درختچه ای است به ارتفاع 5الی 10متر ، دارای برگهای بیضوی ، دراز نوک تیز به طول 15 الی 5/7 سانتی متر وبه عرض 6الی 4 سانتی متر می باشد .گل های نر آن کوچک وگل های ماده ی آن درشت تر از گل های نر است .طول میوه اش 2سانتی متر وبه رنگ ارغوانی تیره است چوبش تصفیه کننده ی خون ومیوه اش آرامش بخش است .میوه ی اربا را در فصل پاییز از درخت می چینند ودر ظرفی چوبی به نام ناو می ریزند وبه آن اربا ناو می گویند .طول ناو حدود 4الی 5متر است حدو یک متر از طول ناو را با تخته ای جدا کرده وسوراخی در آن تعبیه کرده ومقداری ساقه ی برنج (کولوش ) را در جلوی سوراخ قرار می دهند که نقش آبکش را دارد .اربا را در قسمت بزرگتر ناو می ریختند وبعد لگد می زدند پس از لگد زدن ، ناو را کمی به طرف قسمت خالی ظرف بلند می کردند تا شیره ی بدست آمده ار آن سوراخ به ظرف دیگری مثلاً تشت منتقل شود . سپس در دیگری ریخته وروی حرارت آتش هیزم ، قرارداده ومی جوشاندند ، کف سفید شیره را دور می ریختند وتا حدی گرما می دادند تا آبش بخار شود .شیره را در آبکش ریخته وصاف می کردند ودوباره می جوشاندند ، تا دوشاب بدست آید امروزه به جای ناو در تشت ها وسینی های بزرگ این کار صورت می گیرد .از محلات معروف دوشاب گیری در شفت ، محله ی دوشاب کوره روستای گنجار ونصیرمحله وبرخی دیگر از روستاهای آن ناحیه از سال های دور به این کار اشتغال داشته اند .سپس دوشاب را در مشکی ریخته وآن را می فروختند .دوشاب برای بیماری فاویسم مفید است .دوشاب را با برنج بوداده ( سرخ کرده ) مخلوط کرده ودر سینی با قطر 1الی 2 سانت پهن می کنند وپس از خنک شدن برش زده ومصرف می نمایند که به زبان محلی به آن برنج دوشاب گفته می شود همچنین دوشاب را با برف مخلوط کرده ودر فصل زمستان به نام برف دوشاب می خوردند .از دوشاب وارد ، نوعی شیرینی محلی به نام کاکا که معروف به دوشاب کاکا است خمیر گرفته ودر روغن بصورت دایره دایره از هر دو طرف سرخ می کنند ومصرف می نمایند .

 

 

 

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع :اطلاعات عمومی

کاری از :پوران حاجتی