جهش تولید | پنج‌شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۹

آدم فرصت طلب - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آدم فرصت طلب

Loading the player...
سارق مُسلَحی وارد یک بانک شد وتقاضای پول کرد .
وقتی پول ها را گرفت روبه یکی از مشتریان بانک کرد وپرسید آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم ؟ مرد با ترس پاسخ داد : بله قربان من دیدم . سپس دزد ، اسلحه را به سمت سر مرد گرفت وشلیک کرد این بار او رو به زوجی کرد که نزدیکش ایستاده بودند و از آنها پرسید آیا شما دیدید که از من از این بانک دزدی کمک ؟ مرد با اطمینان وآرامش خاصی گفت نه قربان من ندیدم اما فکر می کنم همسرم دید.
بزرگی گفته : راز موفقیت یک فرد در زندگی در آمادگی وی برای بهره گیری از فرصت های است که برای او فراهم می شود .
 
گوینده : سیده جماور هاشمی