جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

آدم خودا گیر دکفه، گدا گیر دنکفه. - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آدم خودا گیر دکفه، گدا گیر دنکفه.

آدم خودا گیر دکفه، گدا گیر دنکفه.


آدم خودا گیر دکفه، گدا گیر دنکفه.
گیر غضب و بی مهری خدا بیفت دون همتی آدم گدا صفت نیفت.
منبع : جامعه مجازي گيلاني ها