سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۱ تیر ۱۴۰۰

آخرین درس استاد - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آخرین درس استاد

Loading the player...
شاگرد عازم سفر به نواحی دور دست بود وشاید دیگر توفیق دیدار با استاد نصیبش نمی شد به همین منظور نزد استاد خود رفت وطلب آخرین درس را از محضرش نمود .استاد باید به او دستورالعملی میداد که برای همیشه ی نیاز شود واستاد چنین گفت سه اصل را هرگز فراموش مکن اصل اول آگاهیت را افزون کن راه افزون کردن آگاهی مطالعه آثار سالکان گذشته ورهبران هدایت وسپس تفکر کردن است تفکر در کلماتی که گفته اند .پس از آن ، تفکر کن که تو در کجای راه هستی ، آنگاه به یک یک امیال وآروزها واعمالت بیندیش وببین آنها تو را بالا می برند یا موجب نزول تو می شوند .سپس در حقیقت فضایل اخلاقی مانند صبر ،شجاعت، زُهد ،مدارا .تفکر کردن ودر نهایت از خود این سوال را بپرس که وظیفه تو چیست ؟ یعنی خداوند هم اکنون از توچه انتظاری دارد.اصل دوم تمام خواسته هایت را کنار بگذار . راه کنار گذاشتن خواسته ها یکی تفکر در بی ارزش بودن پول ، قدرت وتوهمی بودن بسیار از ارزش های اجتماعی ست .سپس سکوت کن وبی جهت سخن مگو که این خود مقدمه سکوت باطن است .دیگر آن که خود را در زندگی شخصی دیگران درگیر مکن .شکایت کردن را رها کن چرا که با بیان هر شکایتی تو در رهن آن قرار خواهی گرفت . اصل سوم عشق بورز ودوست داشته باش که اصل راه کمک به دیگران وپرهیز از رنجاندن آنهاست در آخر استاد دستش را روی شانه شاگردش گذشت لبخندی زد وبه او گفت به یاد داشتن وانجام دادن این سه اصل تو را همنشین ملکوت می کند .
گوینده : سیده جماور هاشمی