سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

اختلال شخصیت وابسته - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اختلال شخصیت وابسته

اختلال شخصیت وابسته


اختلال شخصیت وابسته زیر مجموعه اختلالات شخصیت است. شخصیت را می توان نمایه خاص الگوهای پاسخ رفتاری آشکاردر زندگی عادی تعریف کرد، به طوری که نسبتا ثابت است. وقتی که صفات شخصیتی انعطاف ناپذیر و غیرانطباقی هستند، و ایجاد اختلال در عملکرد و ناراحتی ذهنی در زندگی فرد می کنند، ممکن است تشخیص اختلال شخصیت مطرح شود. شخصیت وابسته اشاره به الگوی رفتاری دارد که طی آن فرد برای تصمیم گیری های مهم زندگی اش به دیگران وابسته است. و اجازه می دهد که دیگران برای او تصمیم گیری کنند و در مسوولیت های مهم زندگی اش به دیگران وابسته است. مثلا برای اینکه کجا زندگی کند، چه شغلی داشته باشد، چه دوستانی داشته باشد و برای تامین نیازهای خود به همسر، دوست یا والدین خود وابسته است و نیاز خود را نسبت به نیازهای فردی که به آن وابسته است، در درجه دوم اهمیت قرار می دهد. و ترس زیادی دارد از اینکه در صورت ابراز و پافشاری برای تامین نیاز خود رابطه با فرد مورد وابستگی خود را از دست بدهد.
به خاطر همین ترس از دست دادن رابطه با فرد مورد وابستگی و ترس طرد شدن و رها شدن از جانب او، فرد دچار شخصیت وابسته ممکن است تن به بهره کشی های جسمانی و روانی زیادی دهد.
این افراد وقتی تنها هستند دچا احساس درماندگی می شوند. این افراد در ابراز مخالفت با دیگران مشکل دارند، برای شروع و انجام کارها به تنهایی مشکل دارند، و به دلیل فقدان اعتماد به نفس در قضاوت یا تواناییها، برای جلب محبت دیگران گاهی ممکن است افراط کنند تا حدی که تن به کارهای ناخوشایند دهند.
این افراد وقتی یک رابطه نزدیک از هم می گسلد فورا در پی رابطه دیگری به عنوان جانشین و منبع حمایت و مراقبت بر می آیند.
ترس زیاد از ترک شدن و رها شدن ذهن آنها را مدام مشغول می کند. این ویژگیها در نهایت منجر به مشکلات در زندگی فردی یا اجتماعی و شغلی و روابط آنها می شود. فراوانی این اختلال در زنان بیشتر از مردان است.
این افراد در معرض خطر افسردگی قرار دارند چون از دست دادن روابط یا موقعیتهای شغلی به دلیل ضعف تصمیم گیری آنها را در معرض اضطراب شدید وافسردگی قرار می دهد. علت پدیدایی این اختلال چیست؟ بیماریهای طولانی در دوران کودکی که موجب ضعف و وابستگی کودک و حمایتهای زیاد والدین شده باشد یا سبک رفتاری بیش از اندازه حمایتی والدین که در عین حمایتی بودن خودکامه هم هست و فرزندان را ترغیب می کند تا با نشان دادن رفتارهای وابسته حس مراقبت را برای والدین خود به ارمغان آورند، از عوامل موثر در این اختلال دانسته شده اند.


نویسنده : آذر نادی

روزنامه مردم سالاری