سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

اختلال دوقطبی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اختلال دوقطبی

Loading the player...

در %90 موارد در اختلال دو قطبی،افراد دچار فازهای افسرگی هم می شوند که بیشتر به صورت غمگینی،گوشه گیری و از افسردگی های معمولی ،عموما این نوع افسردگی ها(اختلال دو قطبی)شدیدتر از بقیه ی افسردگی هاست.در %30 موارد این اختلال فرد را دچار یک سیر فرض بیماری ،گوشه گیری و افت عملکرد می کند  و آسیب جدی به آن فرد خواهد زد.برای درمان این اختلال انواع روش های درمانی وجود دارد که محور این درمان ها،درمان های دارویی می باشد و بیشتر از ثبت کننده های خرد استفاده می شود.

چه در فاز شیدایی و چه در فاز افسردگی ،درموارد شدیدتر که فرد دچار جنون می شود یا خطری برای خودش یا دیگران دارد.معمولا این افراد را باید بستری کرد و با روش های دارویی به آنها کمک می شود و اگر نیاز شد و اختلال شدیدتر بود باید از الکتروشوک استفاده کرد.و بعدها به دنبال اینکه درمان حاد اتفاق افتاد،می بایست روان درمانی فردی و گروهی و آموزش به خانواده برای آشنایی با این بیماری و برای جلوگیری از بروز مجدد انجام شود.

 

 

 

Bipolar disorder

In 90% of bipolar disorder cases, patients also suffer from depression phases that show itself by sadness and isolation, this type of depression (bipolar disorder) is more severe than other types. In 30%of cases, bipolar disorder causes patients to have illness duration, isolation and reduction of functioning that can hurt them seriously. There are different methods for treating this disorder, the main one is pharmaceutical treatment and use micro level medicines more.

In each phases, mania or depression and even in more severe cases that patient is affected by insanity or they are harmful for him/her or others, usually  must be hospitalized and help them with pharmaceutical methods. If the disorder will be more severe, must use electroshock. And after the crucial treatment, personal and group psychotherapy must be instructed to the families, and introduce them to the disease for prevent of reappearance of it.