احترام به حریم خصوصی شهروندان

حریم خصوصی به معنای محدوده خاص هر شخص است که دیگران نمی‌توانند در آن محدوده وارد یا متعرض آن شوند. اصلی‌ترین مؤلّفه حریم خصوصی، آبروی اشخاص است. 
در آموزه‌های قرآنی و سیره نبوی (ص) چنان بر حفظ آبرو و حیثیت افراد تأکید  شده، که حتی خود فرد هم حق ندارد آبروی خود را ببرد. انسان‌ها باید آبروی خود را حرمت دارند و در حفظ آن کوشش نمایند. یکی دیگر از موارد حریم خصوصی، سرک کشیدن در زندگی و مسایل شخصی دیگران است که تمام مکاتب فکری بشری آن را تقبیح می‌کنند و آموزه‌های دینی نیز آن را تجسّس، رفتاری زشت بلکه گناه دانسته‌اند و برای آن عقوبت اخروی سختی وعده داده‌اند. دیدگاه حضرت امام خمینی رحمه‌ا... علیه در موضوع حفظ حریم خصوصی افراد که منبعث از دیدگاه اسلام و قرآن است در آثار مکتوب و غیر مکتوب ایشان به صراحت دیده می‌شود و اختصاص به زمان و مقطع خاصی ندارد. 
با بررسی آثار حضرت امام به ویژه صحیفه امام خواهیم دید، توجه و دقت در حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی افراد در سیره نظری و عملی امام ریشه دارد و از اصول ثابت اندیشه اوست. امام برای حفظ و صیانت از حق و حقوق مردم می‌فرماید: هرگز نباید حقوق افراد و آبروی آنان با استراق سمع و شنود، تفتیش و تجسّس و افشاگری به خطر افتد. بر مأموران امنیتی و اطلاعاتی نیز جایز نیست در امور شخصی مردم دخالت نمایند مگر اینکه به مصالح نظام و مردم مربوط باشد که مقدار و نحوه آن را هم قانون تعیین می‌کند. 
سلام و درود می‌فرستیم به روح پر فتوح بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (رحمه‌ال... علیه)
روحشان شاد
 
گوینده:سیده جماور هاشمی