سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

احادیث حج ‏ - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

احادیث حج ‏

احادیث حج ‏


از حضرت باقر (ع ) پرسیدند :‏

برای چه حج خانه خدا را حج نامیده اند ؟ امام فرمود : فلانی حج گزارد،یعنی رستگار شد‏

امام علی بن الحسین زین العابدین (ع ) می فرماید :‏

حج و عمره به جای آورید تا بدنهایتان به صحت و سلامت در آید، و روزی شما وسیع شود، و خرج عیالتان مکفی گردد‏

حضرت علی بن الحسین زین العابدین (ع ) می فرماید :‏

زائر بیت الله آمرزیده می شود، بهشت بر اوواجب می گردد، عمل را از سر می گیرد و مال و عیالش محفوظ است‏

رسول خدا (ص ) می فرماید :‏

کسی که دنیا و آخرت می خواهد، به خانه خدا برود‏

عبدالله بن فضل می گوید :‏

به حضرت صادق (ع ) عرضه داشتم : قرض زیادی به عهده دارم ، عائله مندم ،قدرت بر حج ندارم ، مرا دعائی بیاموز امام فرمود : به دنبال ‏هر نماز واجب بخوان : اللهم صل علی محمد و آل محمد و اقض عنی دین الدنیا و دین الا خرة " خداوندا، درودت نثار محمد و آل ‏محمد کن ، و دین دنیا و دین آخرت مرا ادا بنما " گفتم : دین دنیا برایم معلوم است ، دین آخرت چیست ؟ فرمود : دین آخرت حج ‏است

رسول خدا (ص ) :‏

به قطاری از شتران که حاجیان را برای زیارت خانه خدا می برد، نظر فرمودند و گفتند قدمی برنمی دارند مگر اینکه برای آنان حسنه ای ‏ثبت می شود، و قدمی نمی نهند مگر اینکه گناهی از آنان محو می گردد و چون از مناسک حج فارغ شدند، به آنان اعلام می شود، بنایی ‏را بنا کرده اید، آن را خراب نکنید، گناهان گذشته شما بخشیده شد، از حالا به بعد عمل نیک انجام دهید

امام باقر (ع ) می فرماید :‏

کسی که قرآن را در مکه ختم کند از دنیا نمی رود مگر آنکه پیامبرو همچنین جایگاه خود را در بهشت ببیند

امام صادق (ع ) می فرماید :‏

خداوند، به چیزی بهتر از خموشی و راه رفتن به سوی خانه اوعبادت نشده است‏

امام باقر (ع ) می فرماید :‏

خداوند حج و عمره ای که مخارجش از مال حرام تأمین شده نمی پذیرد

از اسحاق بن عمار روایت شده که حضرت صادق (ع ) فرمود :‏

ای اسحاق کسی که یکبار خانه خدا را طواف کند، خداوندبرای او هزار حسنه ثبت می کند، هزار سیئه محو می نماید، برایش هزار درجه ‏قرار می دهد، هزار درخت در بهشت می کارد و ثواب آزاد کردن هزار بنده به او مرحمت می فرماید، چون به ملتزم برسد هشت در ‏بهشت به روی او باز می شود و به او می گویند : از هر دری که خواستی وارد شو اسحاق می گوید : به حضرت عرضه داشتم این همه ‏برای کسی است که خانه خدا را طواف کند ؟فرمود : آری ، آیا به ثوابی عظیم تر از این تورا خبر ندهم ؟ گفتم : آری خبر دهید فرمود : ‏هر کس حاجتی از برادر مؤمنش برآورده کند، به اندازه ده طواف به او ثواب می دهند‏

امام باقر (ع ) می فرماید :‏

یک نماز در مسجد الحرام بالاتر از صد هزار نماز در مساجد دیگر است‏

امام صادق (ع ) می فرماید:‏

هیچ مکان عبادتی نزد خدا محبوبتر از محل سعی نیست ، چرا که در آنجاهر متکبر گردنکشی خاضع می شود‏

حضرت صادق (ع ) به ابن ابی یغفور فرمودند :‏

در مسجد رسول خدا زیاد نماز بخوان ، که پیامبرخدا فرمودند : نماز در این مسجد برابر هزار نماز است در مساجد دیگر مگر مسجدالحرام ‏که نماز در مسجد الحرام برابر هزار نماز در مسجد من است

حضرت صادق (ع ) می فرماید :‏

کسی که حاجی را ملاقات کند و با او مصافحه نماید، گویا بر حجر الاسود دست کشیده

امام صادق (ع ) درباره رمی جمرات می فرماید :‏

به هر سنگ ریزه ای که حاجی به سوی جمره پرتاب می کند، گناه بزرگ هلاک کننده ای از دوش جانش فرو می ریزد

امام علی بن الحسین (ع ) فرمودند :‏

چون حاجی قربانی کند، قربانی او بهای آزادی وی از آتش قیامت است‏

امام ششم (ع) فرمودند :‏

زمانی که یکی از شما حج به جای آورد، حج خود را به زیارت ما در مدینه ختم کند که زیارت ما از تمام بودن حج است‏

▪ حضرت سجاد (ع ) فرمودند :‏

آنکه در وطن عهده دار امور خانوادگی و مالی حاجی شود، اجرش مانند اجر اوست ، حتی مانند این است که خود او به زیارت رفته باشد‏

امام صادق (ع ) می فرماید :‏

دین برپاست مادامی که کعبه برپاست‏

حضرت باقر (ع ) می فرماید :‏

کسانی را که به حج رفته اند و عمره به جای آورده اند احترام نمایید این امر بر شما واجب است‏

از پیغمبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :‏

منظور از وجوب نماز، حج ، طواف و دیگرمناسک بپا داشتن ذکر و یاد خداست ، پس وقتی که ذهن تو از هیبت و عظمت خدا که ‏مقصود و مطلوب اصلی از عبادت است خالی باشد، ذکر زبانی چه ارزشی خواهد داشت‏

امام صادق (ع ) فرمود :‏

حج و عمره کننده وارد بر خدا هستند، اگر درخواستی کنند عطایشان فرماید، و اگر دعا کنند اجابتشان نماید، و اگر برای کسی شفاعت ‏کنند شفاعتشان بپذیرد، و اگر هم سکوت کنند، خود به بذل عنایت آغازشان کند، و ازای هر درهم ، هزار هزار درهم عوضشان می دهد‏

امام صادق (ع ) می فرماید :‏

حاجیانی که بازمی گردند سه دسته اند : دسته ای از آتش آزاد می شوند، و دسته ای از گناهان خود خارج می گردند مانند روزی که از ‏مادر متولد شده اند، و دسته سوم با مصونیت مال و عیال برمی گردند و این کمترین بهره ای است که عاید حاجی می شود‏

پیامبر اکرم (ص ) می فرماید :‏

در چهار موقع درهای آسمان گشوده و دعاها مستجاب می شود : هنگام تلاقی صفوف مبارزان در راه خدا، هنگام نزول باران ، هنگام اقامه ‏نماز و هنگام دیدن کعبه معظمه‏

امام صادق (ع ) می فرماید :‏

هر کس به کعبه نگاه کند، پیوسته حسنه ای برای او نوشته می شود، و سیئه ای از او محو می شود، تا وقتی که چشمش را از کعبه ‏برگرداند

امام صادق (ع ) می فرماید :‏

سه چیز در نزد خداوند از احترام خاصی برخوردارند که چیزی همانند آنها نیست ، کتاب او که فرمان و نور اوست ، خانه او که آن را قبله ‏مردم قرار داد و از هیچ کس توجه به غیر از آن را نمی پذیرد و عترت پیامبران

امام صادق (ع ) می فرماید :‏

خداوند در اطراف کعبه صد و بیست گونه رحمت قرار داده است ، که شصت تای آن برای طواف کنندگان و چهل تای آن برای ‏نمازگزاران و بیست تای آن برای کسانی است که به کعبه نگاه می کنند‏

امام باقر (ع ) درباره وقوف در عرفات می فرماید :‏

احدی از نیکان و بدان نیست که بر این کوهه اوقوف کند مگر اینکه خدا دعای او را به اجابت می رساند، دعای نیکان نسبت به امور دنیا ‏و آخرتشان مستجاب می شود، ولی دعای بدکاران درباره دنیایشان مستجاب می شود‏

امام علی بن الحسین (ع ) می فرماید :‏

قبل از اینکه حاجیان و عمره کنندگان با گناه آلوده شوند، در سلام کردن و دست دادن به آنان مبادرت کنید

از محمد بن سنان نقل شده است که امام رضا (ع ) به او نوشتند:‏

علت اینکه منا، منا نامیده شده است ، آن است که جبرئیل در آنجا به ابراهیم گفت هر چه می خواهی از خدایت تمنا و خواهش کن‏

امام صادق (ع ) می فرماید :‏

حاجی تا هنگامی که به گناه آلوده نشده به نور و سیمای حج باقی خواهد ماند‏

رسول خدا (ص ) می فرماید :‏

ای مردم ، با آگاهی و دین کامل حج بگزارید، و از حج بازنگردید مگربا توبه و تصمیم به ترک گناه‏

‏ رسول خدا (ص ) می فرماید :‏

حج ، پاداشش بهشت است ، و عمره کفاره هر گناه است‏

رسول خدا (ص ) می فرماید :‏

گناهانی وجود دارد که در غیر عرفات آمرزیده نمی شو‏

امام صادق (ع ) می فرماید :‏

سعی بین صفا و مروه ، برای خوار کردن جباران قرار داده شده است‏

حضرت باقر (ع ) می فرماید :‏

به مکه شروع کنید و به ما ختم نمایید

حضرت صادق (ع ) می فرماید :‏

نگاه کردن به کعبه عبادت است‏

حضرت علی (ع ) می فرماید :‏

حج خانه خدایتان را ترک نکنید که هلاک می شوید

رسول خدا (ص ) خطاب به علی (ع ) می فرماید :‏

ای علی ، کسی که حج را - در حالی که قادر به انجام آن است - ترک کند، کافر است‏

رسول خدا (ص ) خطاب به علی (ع ) می فرماید :‏

یا علی ، کسی که حج را از امروز به فردا بیفکند تا از دنیا برود، روز قیامت خداوند، او را یهودی یا مسیحی مبعوث گرداند‏

امام صادق (ع ) می فرماید :‏

گر مردم حج این خانه را ترک کنند، بی درنگ بر آنها عذاب فرود می آید

از پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :‏

جنگجو در راه خدا و حج کننده و عمره کننده ،همه میهمانان دعوت شده خداوندند

از پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :‏

حج ، جهاد است‏

از پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :‏

حج ، چه نیکو جهادی است‏

امیر المؤمنین علی (ع ) می فرماید :‏

چهار تا از کاخهای بهشت در دنیاست : مسجد الحرام ، مسجد پیامبر، مسجد بیت المقدس و مسجد کوفه

‏ پیامبر اکرم (ص ) می فرماید :‏

حج به جا آورید تا بی نیاز شوید

از حضرت پیامبر (ص ) روایت شده است که فرمودند :‏

انفاق نمودن مال برای سفر حج مانند انفاق در راه خداست که خداوند صد برابر آن را پاداش می دهد‏

از پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :‏

کسی که به روزه داری افطار دهد یا مسلمانی را رهسپار حج کند و یا جنگجویی را تجهیز نماید یا عهده دار خانواده او شود، اجر او مانند ‏اجر آنهاست

امام صادق (ع ) می فرماید :‏

داخل شدن در کعبه وارد شدن به رحمت خداست‏

از رسول اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :‏

خدا حاجی را می آمرزد، و همچنین هر کسی را که حاجی برای او طلب آمرزش کند‏

امام صادق (ع ) می فرماید :‏

کسی که به حج می رود خدا ضامن اوست ، اگر او را زنده نگه دارد، به اهل و عیالش می رساند، و اگر او را بمیراند وارد بهشت می کند‏

‏ امام صادق (ع ) می فرماید :‏

وقتی که حاجی وارد مکه می شود، خدا دو فرشته را برای او می گمارد تا طواف و نماز و سعی او را حفظ نمایند، و وقتی که در عرفه می ‏ایستد دوش راست او را می زنند و می گویند : نگران گذشته نباش ، پس بنگر در آینده چگونه خواهی بود‏

از حضرت پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :‏

این خانه ستونی از ستونهای اسلام است ، و هر کس به حج یا عمره برود، خدا ضامن اوست ، اگر بمیرد وارد بهشتش می کند، و اگر به ‏خانواده اش برگردد با اجر و سود برمی گردد‏

امیر المؤمنین علی (ع ) می فرماید :‏

کسی که به حج یا عمره می رود نزد خدا می رود، و بر خدا لازم است که مهمانان خود را گرامی بدارد و آنان را بیامرزد

از پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :‏

جنگجو در راه خدا و کسانی که حج و عمره برگزار می کنند میهمانان خدا هستند، خدا آنان را دعوت کرده و آنها پذیرفتند، و از او ‏درخواست کردند و به آنها عطا نمود

از پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :‏

سه گروه نزد خدا می روند : جنگجویان ، حج کنندگان و عمره گزاران‏

امام صادق (ع ) می فرماید :‏

یک حج بهتر از دنیا و هر چه در آن است ، و یک نماز واجب از هزار حج بهتر است‏

امام صادق (ع ) می فرماید :‏

هیچ کاری بهتر از حج نیست مگر در جهاد و شهادت در راه خدا‏

امام صادق (ع ) می فرماید :‏

چیزی بهتر از حج نیست مگر نماز‏

از حضرت پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :‏

حج مقبول ، جزایی جز بهشت ندارد‏

از پیامبر اکرم (ص ) سؤال شد که بهترین کارها کدامند، فرمودند :‏

ایمان به خدا، جهاد درراه خدا، و حج مقبول‏

حضرت پیامبر (ص ) می فرمایند :‏

حج ، جهاد ناتوان است‏

امام صادق (ع ) می فرماید :‏

یک نماز واجب بهتر است از بیست بار رفتن به حج ، و یک بار رفتن به حج بهتر است از خانه ای پر از طلا که هر چه در آن است صدقه ‏داده شود

امام صادق (ع ) می فرماید :‏

یک حج بهتر از آزاد کردن هفتاد برده است‏

امام باقر (ع ) می فرماید :‏

حج و عمره دو بازار از بازارهای آخرت اند، کسی که زیاد حج و عمره بجا آورد از میهمانان خداست ، اگر خداوند او را نگه دارد ‏آمرزیده نگه می دارد، و اگر او را بمیراند وارد بهشت می کند‏

امام رضا (ع ) می فرماید :‏

حج و عمره ، فقر و گناهان را می زداید چنانکه کوره آهنگری ناخالصی های آهن را‏

امام باقر (ع ) می فرماید :‏

سه چیز است که ثوابشان در آخرت و اثرشان در دنیا هم هست : حج که فقر را می زداید، صدقه که بلا را دفع می کند و نیکی که عمر را ‏می افزاید

امام صادق (ع ) می فرماید :‏

حاجی ، هیچ وقت تهیدست نمی شود‏

حضرت پیامبر (ص ) می فرماید :‏

مسافرت کنید تا بدنتان سالم شود، و جهاد نمایید تا غنیمت به دست آورید، و حج بروید تا بی نیاز گردید

از رسول خدا (ص ) روایت شده است که فرمودند :‏

کسی که می خواهد به حج برود باید بشتابد‏

امام صادق (ع ) می فرماید :‏

کسی که برای رفتن به حج استطاعت داشته باشد، ولی آن را بدون عذر موجه به تأخیر بیندازد تا مرگ او فرا رسد، یکی از شرایع اسلام را ‏از دست داده است

از حضرت پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :‏

کسی که حج واجب خود را بدون اینکه مرضی باز دارنده یا حاجتی لازم یا فرمانروایی ظالم مانع شود، بجا نیاورد و بمیرد، به دین یهودی ‏یا مسیحی مرده است‏

امام صادق (ع ) می فرماید :‏

هیچ کس از حج محروم نمی ماند مگر در اثر گناه ، و این در حالی است که خداوند اکثر گناهان را می بخشد‏

امام صادق (ع ) خطاب به عیسی بن ابی منصور فرمودند :‏

ای عیسی ، اگر قدرت آن را داری که نان ونمک بخوری و هر سال به حج بروی ، این کار را بکن‏

امام صادق (ع ) می فرماید :‏

کسی که دو بار به حج برود تا زنده است در خیر و برکت قرار خواهد گرفت‏

امام صادق (ع ) می فرماید

کسی که سه بار به حج می رود هیچ وقت فقیر نمی شود‏

امام صادق (ع ) می فرماید :‏

کسی که ده بار به حج می رود، خدا او را محاسبه نخواهد کرد‏

حضرت صادق (ع ) می فرماید :‏

در هر یکی از ماههای سال می توان به عمره رفت ، و بهترین عمره ، در ماه رجب است‏

امام صادق (ع ) می فرماید :‏

مکه محبوبترین زمین پیش خداست‏

امام علی بن الحسین زین العابدین (ع ) می فرماید :‏

خوردن و آشامیدن در شهر مکه همچون روزه داری در غیر از آن است ، و یک روز روزه داری در آن شهر برابر است با یکسال روزه ‏داری در جاهای دیگر، و راه رفتن در شهر مکه عبادت است‏

امام باقر (ع ) می فرماید :‏

کسی که در شهر مکه سجده می کند همچون کسی است که در راه خدا در خون خود می غلتد‏

از پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :‏

هیچ روزهایی همچون ده روز اول ذی الحجه نیست که خدا دوست دارد مردم در آن مشغول عبادت او شوند‏

‏ از رسول خدا (ص ) روایت شده است که فرمودند :‏

مسح کشیدن حجر الاسود و رکن یمانی گناهان را می ریزد و از بین می برد‏

امام علی بن الحسین زین العابدین (ع ) می فرماید :‏

وقتی که شب عرفه و اوایل روز منی فرا می رسد، خدا به کسانی که در عرفات و منی ایستاده اند، گرامی ترین ملایک خود را مباهات می ‏کند

امام صادق (ع ) می فرماید :‏

وقتی که مردم جایگاههای خود را در منی می گیرند، ندا کننده ای از سوی خدا ندا می کند : اگر رضایت مرا خواسته بودید، من راضی ‏شده ام‏

حضرت صادق (ع ) می فرماید :‏

حج اکبر روز قربانی است‏

رسول خدا (ص ) می فرماید :‏

ر می جمرات ذخیره روز قیامت است‏

حضرت باقر (ع ) می فرماید :‏

کسی که در یکی از دو حرم ( مکه و مدینه ) بمیرد، در روز قیامت بی ترس و هراس مبعوث می گردد‏

امام صادق (ع ) می فرماید :‏

خدا، طعام دادن و کشتار قربانی در منی را دوست می دارد‏

امام صادق (ع ) می فرماید :‏

وقتی که مؤمن سر خود را در منی می تراشد و آن را در زمین دفن می کند، در روز قیامت هر مویی با زبان گویا به نام صاحبش تلبیه می ‏گوید

امیر المؤمنین علی (ع ) می فرماید :‏

آب زمزم بهترین آب روی زمین است‏

از حضرت پیامبر (ص ) روایت شده است که فرمودند :‏

کسی که هفت بار دور خانه خدا طواف کند، ودو رکعت نماز پشت مقام بخواند، و از آب زمزم بخورد، گناهان او آمرزیده می شود هر ‏قدری که باشد‏

حضرت پیامبر اکرم (ص ) می فرماید :‏

برای هر دردی که آب زمزم خورده شود دواست‏

حضرت صادق (ع ) می فرماید :‏

بهتر از حج چیزی نیست مگر نماز‏

حضرت پیامبر اکرم (ص ) می فرماید :‏

چون از حج فارغ شدی ، گویا تازه از مادر متولد گشتی

امام علی (ع ) در وصیت خود به هنگام وفات فرمود:‏

خدا را! خدا را! در حق خانه پروردگارتان ، تا زنده اید آن را وا مگذارید که اگر رها شود، (از عذاب الهی ) مهلت داده نخواهید شد‏

امام صادق (ع ) :‏

هیچ جایی نزد خدای تعالی محبوبتر از مسعی نیست زیرا که هر گردنکش ومتکبری در آن جا خوار و ذلیل می شود‏

امام علی (ع ) :‏

آیا نمی بینید که خدای سبحان مردمان را از زمان آدم - صلوات الله علیه - تا پایان جهان با سنگهایی که نه سودی می رسانند نه زیانی و نه ‏می بینند و نه می شنوند آزمایش کرد، و آن سنگها را خانه با حرمت خود ساخت و آن را جایگاه گرد آمدن مردم قرارداد سپس آن را در ‏سنگلاخترین مکانها و بی گیاهترین نقاط زمین و تنگترین دره ها جای داد، در میان کوههای خشن و ریگهای داغ و چشمه های کم آب و ‏آبادیهای دور از هم که نه شتری در آنجا فربه می شود، نه اسبی ، نه گاوی و نه گوسفندی اگر خدای سبحان می خواست خانه باحرمت ‏خود ومشعرهای ارجمند خویش را در میان باغها و جویبارها و سرزمینهای هموار و پر درخت و پر میوه که خانه هایش به هم پیوسته و ‏روستاهایش نزدیک به هم است ، در میان گندمزارها و باغهای خرم و زمینهای پر گیاه و دشتهای پرآب و در وسطباغستانهای خرم و ‏بهجت زا و جاده های آباد قرار می داد هر آینه به همان نسبت که آزمایش و امتحان ساده تر بود پاداش و جزا کم بود

امام صادق (ع )در پاسخ به سوال هشام بن حکم از علت حج و طواف کعبه فرمود:‏

خداوند مردمان را بیافریدوآنهارا به پیروی از دین و آنچه مصلحت دنیایشان درآن است فرمان داد و حج را مایه فراهم آمدن مردم از شرق ‏و غرب عالم و آشنا شدن آنها با هم (و آگاه شدنشان از حال و روز یکدیگر ) قرار داد و تا بازرگانانی که از شهری به شهری کالا می برند ‏سود برند، و کرایه دهندگان و شترداران به فایده ای رسند، و تا آثار پیامبر خدا شناخته شود و خبرهای آن حضرت نقل و بازگو شود و از ‏یادها نرود اگر هر قومی و مردمی (فقط) به شهر و سرزمین خود بسنده می کردند نابود می شدند و شهرها ویران می گشت و در آمدها و ‏سودها افت می کرد، و خبرها پوشیده می ماند و کسی از آنها آگاه نمی شد این است علت حج‏

امام باقر (ع ) :‏

حج آرامش بخش دلهاست‏

امام صادق (ع ) :‏

ندیده ام که چیزی همانند مداومت بر زیارت خانه خدا چنان سریع توانگری آوردو فقر رابزداید

امام زین العابدین (ع ) :‏

حق حج (برتو) این است که بدانی بدان وسیله بر پروردگارت وارد می شوی ، واز گناهانت به سوی آن می گریزی ، و به وسیله آن توبه ‏ات پذیرفته می شود و فریضه و تکلیفی را که خدا بر تو واجب کرده است ادا می کنی

امام باقر (ع ) :‏

تمامیت حج به ملاقات کردن با امام است‏

امام کاظم (ع ) :‏

درباره آیه هر کس دراین سرای کورباشد در آخرت نیز کورتر است و گمراهتر" فرمودنداو کسی است که حج ، یعنی حج واجب ، را ‏به تأخیر اندازد و بگوید : امسال حج می روم ، سال دیگر حج می روم تا آن که سرانجام مرگش فرا رسد‏

عبدالرحمن بن کثیر: با امام صادق به حج رفتم هنگام عبور از راهی آن حضرت بر فراز کوهی رفت و از آن بالا به مردم نگریست و ‏فرمود: چه بسیار است هیاهو و چه اندکند حاجیان !‏

امام باقر(ع ) :‏

کسی که این خانه را زیارت کند، اگر سه خصلت در او نباشد، ارزش ندارد: ورعی که او را از معاصی خدا باز دارد، حلمی که با آن ‏خشمش را مهار کند، و خوشرفتاری با کسی که با وی همنشینی و مصاحبت دارد‏

امام صادق (ع ) :‏

اگر انسان مال حرامی به دست آورد و با آن به زیارت خانه خدا رود و تلبیه بگوید،(در جوابش ) ندا آید که : لا لبیک و لا سعدیک و ‏اگر از راه حلال به دست آورده باشد ندا آید که : لبیک و سعدیک

پیامبر خدا (ص ) :‏

هر کس که با مال حرام حج کند وبگوید : لبیک اللهم لبیک ، خداوند به اوفرماید:لا لبیک و لا سعدیک ، حجت از آن خودت باد!‏

امام صادق (ع ) :‏

حج بر دو گونه است : حج برای خدا و حج برای مردم کسی که برای خدا حج گزارد خداوند بهشت را به او پاداش دهد و هر که برای ‏مردم حج رود پاداش و ثوابش در روز قیامت به عهده همان مردم است‏

امام صادق (ع ) :‏

هرکس در راه رفتن به مکه یابرگشتن ازآن بمیرد،روز قیامت از آن ترس و هراس بزرگ در امان باشد‏

امام صادق (ع ) :‏

هرکس در حال احرام بمیرد خداوند اورا لبیک گویان برانگیزد

امام صادق (ع ) :‏

مردم امام خودرا گم می کنند ولی آن حضرت در موسم حج حاضر می شود و مردم را می بیند اما آنها او را نمی بینند

خبرگزاری فارس ( ‏www.farsnews.net‏ )‏