سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

احادیث اسراف - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

احادیث اسراف

احادیث اسراف


امام صادق (ع) فرمود : کسی که آبی را از نهر فرات برای خوردن بردارد و بعد از ‏نوشیدن ، زیادی آنرا ‏بیرون بریزد اسراف کرده است. مجموعه  الاخبارباب 171حدیث ‏‏3
امام صادق (ع) فرمود : پائین ترین مرتبه اسراف عبارتست از : 1- دور ریختن ‏آبیکه از آشامیدن اضافه ‏آمده است .2-اینکه لباس کار و لباس بیرونی،یکی ‏باشد.3-به دور انداختن هستۀ خرما پس از خوردن ‏خرما((چون از هسته خرما مادۀ ‏غذایی برای شتران تهیه می شد)) .       ‏
وسائل الشیعه جلد 2      باب28صفحه 384نقل شده که امام صادق (ع) مشاهده کرد سیبی را نیم خورده و از خانه بیرون ‏انداخته اند ، خشمگین شد ‏و فرمود : اگر شما سیر هستید خیلی از مردم گرسنه اند ‏خوب بود آنرا به نیازمندیش می دادید.       ‏مجموعه الاخبارباب171 حدیث 4

از امام صادق (ع) نقل شده  که فرمود : من هرگاه چیز کمی هم در سفره می افتد ‏آنرا برمی دارم و این ‏کار باعث تعجب خادم می شود و خادم می خندد.  مجموعه ‏الاخبارباب171حدیث7
امیر مؤمنان (ع) فرمود : آنچه را که از سفره افتاده بردارید و بخورید،زیرا آن ‏دوای هر دردیست که خدا ‏بخواهد آنرا التیام بخشد برای کسی که به نیّت شفاء ‏بخورد.  مجموعه الاخبارباب171حدیث9 ، به نقل ‏از نهج البلاغه.‏پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمود : کسی که جستجو کند وآنچه از سفره افتاده بردارد ‏وبخورد ، فقر و ‏تنگدستی از خودش و اولادش تا هفت پشت رخت بر می بندد.  مجموعه ‏الاخبارباب171حدیث8
امام صادق(ع)فرمود : اسراف کننده را سه نشانه است : چیزهائی که می خرد و می ‏پوشد و می خورد که ‏در شآن او نیست.  تفسیر نور الثقلین جلد1  صفحه 772امام صادق(ع) فرمود : انسان مؤمن اسراف و زیاده روی نمی کند بلکه میانه روی ‏را پیشۀ خود می سازد.       ‏مجموعه الاخبارباب30حدیث1
روایت شده است پیامبر گرامی وقتی خرما می خوردند هسته آنرا به گوسفند می ‏دادند.        مجموعه ‏الاخبارباب171 حدیث5‏
از عامر بن جذاعه نقل شده است که گفت : مردی آمد خدمت امام صادق (ع) حضرت به ‏او فرمود : ‏تقوای الهی پیشه کن،اسراف نکن و بر خود هم سخت مگیر و میانه روی ‏مایۀ استواری است،تبذیر همان ‏اسراف است که خداوند دربارۀ آن فرموده : تبذیر ‏وزیاده روی نکن.( سوره اسراء )          ‏
تفسیر نورالثقلین جلد  2صفحه 56
امام حسن عسگری (ع) به محمد بن حمزه نامه ای نوشته او را به ثروت وبی نیازی ‏مژده داده وبه او ‏فرموده : برتو باد به میانه روی و پرهیز از اسراف زیرا ‏اسراف از کارهای شیطانی است.   غررالحکم ‏جلد 4 صفحه 34 حدیث 5188
امام صادق (ع) به عبید فرمود : اسراف و زیاده روی باعث فقروتنگدستی می گردد ‏و میانه روی موجب ‏ثروت و بی نیازی می شود.   وسائل الشیعه جلد15صفحه 258
از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود : میانه روی را خداوند متعال دوست ‏دارد و اسراف و زیاده ‏روی مورد خشم اوست حتی اگر اسراف در انداختن هسته ‏خرمایی باشد که قابل مصرف است یا زیادی ‏آبی که خورده شده باشد. تحف العقول ‏صفحه 301
امام موسی بن جعفر (ع) فرمودند : کسی که در زندگی میانه روی و قناعت ورزد ‏نعمت او باقی می ماند ‏و آنکه با ریخت و پاش و اسراف زندگی کند نعمتش از بین ‏می رود.   تحف العقول صفحه 301امام باقر(ع) به فرزندش امام صادق (ع) فرمود : برتو باد به انجام کار خیری که ‏وسط دو کار بد قرار ‏گرفته و آن دو را از بین می برد،امام صادق سئوال کرد ، ‏چگونه چنین چیزی ممکن است،امام فرمود: ‏همانطور که قرآن ( سوره فرقان ) می گوید ‏مؤمنین کسانی هستند که وقتی انفاق می کنند زیاده روی و ‏سختگیری نمی کنند ( ‏بنابراین اسراف و سختگیری هر دو گناه است و حدّ وسط آن میانه روی حسنه ‏است بر ‏تو باد به آن حسنه که بین آن دو گناه است ) .         تفسیر نو رالثقلین جلد 4 ‏صفحه 27ابن میمون گفت شنیدم که امام صادق (ع) فرمود : هر کسی که در زندگی خود میانه ‏رو باشد من ‏ضمانت می کنم او را که هرگز تهی دست نشود.   خصال صدوق باب الواحد ‏حدیث32امام علی (ع) فرمود : اعتدال در خرج کردن (( میانه روی )) موجب فراوانی مال ‏و ثروت و اسراف باعث ‏تباهی و نابودی است.   وسائل الشیعه جلد 15صفحه 258
پیامبرگرامی اسلام (ص) فرمود : سه چیز باعث نجات و رستگاری است و در مورد سومی ‏خاطر نشان ‏ساخت ؛ رعایت اعتدال در حال فقر و توانگریست.     وسائل الشیعه جلد ‏‏15صفحه 258
پیامبراکرم (ص) فرمود : کسی که در زندگی میانه روی را رعایت نماید خداوند او ‏راروزی می دهد و ‏کسی که اسراف و زیاده روی کند او رامحروم می سازد.            ‏وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 258 ‏‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏‏
امیر مؤمنان علی (ع) فرمود : اسراف و زیاده روی فراوانی را نابود می سازد.     ‏میزان الحکمه جلد 4باب ‏اسراف حدیث8481
امام صادق (ع) فرمود : همانا اسراف با کمی برکت همراه است.        وسائل الشیعه ‏جلد 15 صفحه 261امام علی (ع) فرمود : زیاده روی مقدمه فقر و تنگدستی است.      میزان الحکمه ‏جلد 1 حدیث1659علی (ع) فرمود : زیاده روی همراه با تنگدستی است.      میزان الحکمه جلد 1 ‏حدیث1660


علی (ع) فرمود : کسی که به زیاده روی افتخار کند ، با تنگدستی خوار و زبون ‏می گردد.    میزان ‏الحکمه جلد 1 حدیث1661


امام کاظم (ع) فرمود : خداوند قیل و قال ، ضایع کردن مال و زیاده روی در ‏سئوال را دشمن می دارد.     ‏قصار الجمل صفحه 305
امام علی (ع) فرمود : بخشش های بی جای مال و ثروت ، اسراف و زیاده روی محسوب ‏می شود و ‏بخشندۀ آن را در دنیا بالا می برد و در آخرت او را در پائین می ‏آورد،او رادر بین مردم بزرگ جلوه می ‏دهد ، و نزد خدا خوار و سبک می ‏کند.         نهج البلاغه خطبۀ126
پیامبر گرامی (ص) فرمود : اسراف فقر و تنگدستی می آورد.      مجموعه الاخبار ‏باب171 حدیث 6 ‏
امیرالمؤمنین (ع) فرمود : زیاده روی و اسراف را ترک کن زیرا بخشش اسراف کار ‏مورد ستایش نیست ‏و تنگدستی او هم مورد ترحم واقع نمی شود.   بحار الانوار جلد  ‏‏50صفحه 292 حدیث 66
از علی (ع) روایت شده است که فرمود : زیاده روی در همه موارد بجز در کارهای ‏نیک مورد نکوهش ‏واقع شده است.    میزان الحکمه جلد 4 حدیث8503
پیامبر اکرم (ص) به حضرت علی (ع) وصیت فرمود : ... امّا در دادن صدقه ، کوشش ‏کن تا جائیکه ‏گمان بری اسراف کرده ای و حال آنکه اسراف نیست (( یعنی در صدقه ‏دادن اسراف معنا ندارد)) .             ‏تنبیه الخواطر ونزعه النواظر((مجموعه ‏ورّام))جزء 2صفحه 91-92‏امیر المؤمنان (علی) فرمود : سخاوتمند باش ولی هرگز اسراف و زیاده روی مکن و ‏ثروت خود را بر ‏اساس اندازه گیری صحیح خرج کن و هیچوقت سختگیر نباش.        
‏  ‏نهج البلاغه کلمات قصار شماره33امام کاظم (ع) در وصیت خود به هشام فرمودند : یکی از لشگریان عقل میانه روی ‏و یکی از لشگریان ‏جهل زیاده روی است.    تحف العقول صفحه 300‏‏‏‏‏‏‏‏‏
امام حسن عسگری (ع) فرمود : سخاوت اندازه ای دارد،چنانچه از آن بگذرد ، ‏اسراف محسوب می ‏شود.     بحار الانوار جلد 78 صفحه 277‏از علی بن الحسین (ع) است که فرمود : خداوندا بر محمّد و آل او درود فرست و مرا ‏از اسراف و زیاده ‏روی محافظت فرما.       صحیفه السجادیه ((دعا30))امام علی (ع) فرمود : وای بر اسراف کار که چه قدر از مصلحت خویش و رسیدگی به ‏کار خود دور ‏است.            میزان الحکمه جلد 4 باب اسراف حدیث1 ‏از پیامبر گرامی (ص) نقل شده  که به علی (ع) فرمود : چهارچیز هدر می رود:1-‏خوردن بعد از ‏سیری2-روشن کردن چراغ در مهتاب((و جائیکه روشن است))3-زراعت در ‏زمینی که شوره زار ‏است4-نیکی کردن به کسی که لایق آن نیست.         من لایحضره ‏الفقیه جلد 4 صفحه 352.373 باب ‏النوادرامام صادق (ع) فرمود : کسیکه مالی را در غیر طاعت پروردگار بذل و بخشش ‏نماید،اسرافکار است و ‏هرکسی که در راه خیر مصرف کند میانه روی کرده است.          ‏بحار الانوار جلد 75 صفحه 302در تفسیر علیّ بن ابراهیم قمی و در روایت ابی الجارود از امام باقر(ع)نقل شده ‏که حضرت در مورد ‏آیه((والّذین اذا انفقوالم یسرفوا ولم یقتروا)) ( سوره فرقان ) ‏فرمودند : بخشش در راه معصیت و بنا حق ، ‏اسراف است.       تفسیر نور الثقلین جلد ‏‏4  صفحه 67امام باقر (ع) فرمود : اسراف کنندگان کسانی هستند که محرمات (( گناهان )) را ‏جایز می شمارند و ‏دست به خونریزی می زنند.        میزان الحکمه جلد  4حدیث8491

‏‏‏‏‏