سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

احادیثی از پیامبر اکرم (ص) - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

احادیثی از پیامبر اکرم (ص)

احادیثی از پیامبر اکرم (ص)


قال رَسولُ الله( صلّی الله علیه و اله و سلّم ):

 • برترین شما،نیکوترین شما از نظر اخلاق است؛ آنان که خود را آماده خدمت کرده و همنشین نوازند؛ با مردم انس می گیرند و مردم با آنان انس می گیرند.

منبع : اصول کافی،ج٢/ص١٠٢، حدیث١۶.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله( صلّی الله علیه و اله و سلّم ):

 • آفرین بر مردمی که جهاد کوچکتر را به پایان بردند وجهاد اکبر بر عهده ی آنان باقی مانده است. پرسیدند :« ای رسول خدا ! جهاد اکبر کدام است؟» فرمود:«جهاد با نفس.»

منبع : بحارالانوار،ج۶٧/ص۶۵،حدیث ٧


قال رَسولُ الله(ص):

 • آن کس که سکوت کند، نجات می یابد.

منبع : کنزالعُمّال،ج٣ /ص٣۵١ ، حدیث۶٨٩٠.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • کسی که غیبت را می شنود، یکی از دو غیبت کننده است.

منبع : مستدرک الوسائل،چاپ رحلی ج ٢ / ص١٠٨.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • ای اباذر! هیچ کس از پرهیزکاران محسوب نمی شود مگر آنکه نفس خود را محاسبه کند، سخت تر از حسابرسی شریک از شریک خود، تا در نتیجه ی این محاسبه بداند که خوردنی ها و نوشیدنی ها و پوشیدنی هایش از کجاست.آیا از حلال[ بدست آورده] است یا از حرام؟ [سپس فرمود:] ای اباذر! کسی که [به قوانین ومقررات الهی اعتنا نکند و]پروا نداشته باشد که از چه راهی مال کسب می کند، خدا هم باک ندارد از چه راهی او را وارد جهنّم می کند.

منبع : وسائل الشیعه،ج  ١١ /ص٣٧٩، حدیث٣.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • بی تردید مخوف ترین چیزی که از آن بر شما بیمناکم،شرک اصغر است. پرسیدند:«ای رسول خدا ! شرک اصغر کدام است؟» فرمود:«ریا. خداوند عزوجل در روز رستاخیز هنگامی که جزای عمل بندگانش را می دهد،[به ریاکاران] می گوید: بروید نزد آنان که برایشان ریا می کردید و ببنید آیا پاداش اعمال خود را نزد آنان می یابید؟»

منبع : عُدّۃ الدّاعی٬ص٢٢٨

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • و اما نشانه ی ریا کار چهار است: الف-هنگامی که کسی نزد اوست به عبادت خدا حریص است.ب- در تنهایی تنبل وبی حال است. ج- در همه ی امورش به دنبال ستایش دیگران است.د- با تمامی توان در نیکوکارکردن ظا هرش می کوشد.

منبع : تحف العقول٬ چاپ جامعه مدرسین٬ ص٢٢

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • کسانی که در دنیا مردم را مسخره می کردند٬[در روز قیامت] دری از بهشت به روی آنان می گشایند و به او می گویند:«بیا! بیا!» او با سختی و ناراحتی به پیش می آید و همین که [نزدیک] می آید، در به روی او بسته می شود. سپس در دیگری به روی او باز می شود وگفته می شود :«بیا! بیا!»[این بار نیز]او با اندوه وسختی حرکت می کند وهمین که[نزدیک]می آیدآن در به روی او بسته می شود٬ وهمین طور این کار تکرار میشود تا جایی که در را به روی او می گشایند ئ می گویند:«بیا! بیا!» و او نمی رود.

منبع : جامع السادات٬ ج٢/ ص٢٩٨.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • کسی که به مؤمنی خیانت کند٬ از ما نیست.

منبع : وسائل الشیعه٬ ج۶/ ص٢٢۶٬  حدیث٣.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • صبر بر سه گنه است: صبر هنگام مصیبت٬ صبر بر طاعت وصبر از گناه ومصیبت.

منبع : کنزالعُمّال٬ ج٣/ ص ١١٣٬ حدیث ۵٧٣٧

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • آن کس که به خدا و روز جزا ایمان دارد٬ پس باید به وعده خود وفا کند.

منبع : اصول کافی٬ ج ٢ / ص٣۶۴٬ حدیث٢.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • کسی که در هر صبحگاه به امور مسلمین همّت نگمارد و در اندیشه ی کارهای آنان نباشد٬ از آنها نیست وکسی که بشنود مردی فریاد می زند:«ای مسلمان ها بدادم برسید» و جواب او را ندهد٬ مسلمان نیست.

منبع : اصول کافی٬ ج٢/ص١۶۴٬ حدیث۵.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • مردم عائله وجیره خواران خداوندند و محبوب ترین آن ها نزد خدا٬ کسی است که سودش به عائله ی خدا برسد و خانواده ای را خوشحال کند.

منبع : اصول کافی٬ ج٢/ص١۶۴٬ حدیث۵.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • ای فرزندان عبدالمطلب شما که نمی توانید با اموال خود به همه ی مردم گشایش دهید٬پس با چهره ی باز و رویی خوش با آن ها برخورد کنید.

منبع : اصول کافی٬ ج٢/ص١٠٣ ٬حدیث١.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • برترین صدقه٬اصلاح میان مردم است.

منبع : کنزالعُمّال٬ ج٣/ ص۵٨ ٬ حدیث ۵۴٨٣.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هر کس شادمان می شود از اینکه روزی اش گشاده شود و اجلش به تاخیر بیفتد٬پس باید صلهٴ رحم کند.

منبع : خصال٬ چاپ جامعه مدرسین٬ص٣٢.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • کسی که به عیادت بیمار می رود همیشه در دریای رحمت الهی راه می رود ٬ تا بنشیند وآنگاه که [نزد بیمار نشست]٬غرق در رحمت خدا می گردد .

منبع : المجازات النبویّۃ ٬چاپ مطبعه آداب کاظمین٬سال١٣٢٨ ھ .ق٬ص ٢۴۵ .

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

محبوب ترین خانه نزد خداوند٬آن خانه ای است که  در آن کودک یتیمی با عزت واحترام زندگی کند.

منبع : کنزالعُمّال٬ ج٣/ ص١٧۴ ٬ حدیث۶٠٢١ .

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • کسی که صبح کند و بفکر گره گشایی دیگر مسلمین نباشد٬ مسلمان حقیقی نیست.

منبع : اصول کافی

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • بهترین مردم کسی است که بیشتر به مردم سود برساند.

منبع : مواعظ الوردیه

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • کسیکه از دسترنج مشروع خود زندگی کند در قیامت با پیغمبران محشور خواهد شد.

منبع : بحارالانوار٬ جلد٢٣.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هر چیزی مرکبی دارد و مرکب آدمی عقل است.

منبع : بحار (ج١ص٢٣)

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • دروغگو٬ دروغ نمی گوید مگر به سبب حقارتی که در نفس خود احساس میکند.

منبع : مستدرک (ج٢ص١٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • رمضان٬ رمضان نامیده شد٬ چون گناهان را می سوزاند.

منبع : کنز العمال.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • شهید هفتاد نفر از بستگان خود را شفاعت می کند.

منبع : کنزالعمال(ج۴ص۴٠١)

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • از ما نیست هر که با مسلمانی نیرنگ کند.

منبع : اصول کافی(ج٢ص٢٣٧)