رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

اجرای طرح سوادآموزی برای 80هزار بی سواد در گیلان - نمایش محتوای خبر

 

 

اجرای طرح سوادآموزی برای 80هزار بی سواد در گیلان

شناسه : 63507123

اجرای طرح سوادآموزی برای 80 هزار نفر از جمعیت زیر 50 سال گیلان که فاقد سواد هستند یک ضرورت فرهنگی است که همت همگانی را طلب می کند.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش گيلان گفت: این آمار بر اساس سرشماری سال 90 بدست آمده است و باید با بهره گیری از امکانات و توانمندی های آموزشی استان برای سوادآموزی این گروه برنامه ریزی شود .

محمد امیری با اشاره به اینکه در حال حاضر 38هزار نفر از این افراد زیر پوشش برنامه سوادآموزی قرار دارند افزود: قرار است تا پایان سال 94 بیسوادی در این استان ریشه کن شود.

 

 

منبع باشگاه خبرنگاران جوان