جهش تولید | جمعه، ۷ آذر ۱۳۹۹

آثار باستانی مارلیک - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آثار باستانی مارلیک

Loading the player...

سلام به شما که با ما همسفرین. امروز می خوایم بریم به مرتفع ترین شهرستانِ استان گیلان. بله می خوایم به شهرستانِ رودبار بریم و با آثار باستانیِ مارلیک بیشتر آشنا بشیم. همراهی تونُ از ما دریغ نکنین.

در کرانه ی شرقیِ سفیدرودِ رودبار، دره ی زیبای گوهررود واقع شده که به علتِ حاصل خیزیِ خاک و رطوبت و ملایمتِ هوا از بهترین جاهای منطقه ی رحمت آبادِ رودباره. تو این منطقه، تپه های بزرگ و کوچکی به چشم می خوره که از دوران باستان به جا مونده. تپه ی مارلیک یکی از مهم ترینِ اونهاست. این تپه بقایای یکی از گورستان های باستانیِ پادشاهان محلی یه و گنجینه ای ارزنده از هنر و تمدنِ بشری رو در طول قرن ها در خودش پنهان کرده. گروهی از پژوهشگران معتقدند که نام مارلیک برگرفته از انبوهِ مارهایی یه که در این تپه زندگی می کنن. اما بعضی، واژه ی مارلیک رو واژه ی تاریخی می دونن که از دو جزء « مارد» و « لیک» به معنیِ « قوم مارد» ساخته شده. اگه این نظریه درست باشه، گنجینه ی مارلیک به قوم آمارد تعلق داره. آرامگاه های مارلیک از سنگ و گل ساخته شدن . برای ساخت این آرامگاه ها از تخته سنگ های بزرگ طبیعی استفاده شده که در سطح تپه وجود داشته. سنگ های زرد رنگی که از 15 کیلومتریِ دره ی گوهر رود به این محل آورده شده در این آرامگاه ها اشیایی مثل ظرف های نقره ای با لوله بلندِ طلا و نقش های افسانه ای ، تَبَر مِفرغیِ دو سر و سرِ پیکان مفرغی بسیار زیاد پیدا شده. در این مکان ظرف های سفالی، دکمه های تزئینی ، انواع سر گُرز، پیکان، شمشیر، خنجر، مجسمه های بُرنزی و سفالی، کلاه خود، سر نیزه، مچ بند و ابزار دیگه هم پیدا شده که نشون دهنده ی شیوه ی زندگیِ اقوامِ این منطقه ست. سوزن های طلایی و مفرغی، دوکِ پشم ریسی و ابزاری از این دست، پیشرفتِ صنعت بافندگی رو در این منطقه نشون می ده. از بین اشیاء به دست اومده، چند جامِ زرین، شهرت جهانی داره. یکی از این جام ها، جام طلایی مارلیکه. ارتفاع اون 5/17 سانتی متر و قُطرِ دهانه ش 14 سانتی متره. این جام از طلای نسبتاً خالص و خاصیتِ شکل پذیری داره. روی این جام، چهار گاوِ بالدار نقش شده که در حال بالا رفتن از درختِ تزیین شد ن.

یکی دیگه از جام های معروفِ مارلیک، جام افسانه ی حیاته که ارتفاعش 20 و قطرِ دهانه ش 14 سانتی متره . روی این جام هم در چهار ردیف شکل هایی ترسیم شده. تا کنون کم تر دیده شده که در کاوش های باستانی ، گنجینه ای چنین گران بها به دست بیاد.

خب دوستان، امیدواریم از این سفر راضی بوده باشین، تا سفرهای بعد، خدا نگهدار.

عوامل برنامه :

محقق و گردآوری کننده:سید وحید حسن نژاد

تهیه کننده: سید علی شفیعی

گویندگان : محمود فخاری - سیده زهرا سید سعادت

صدا بردار : مریم عابد

 

 

 

 

Hello, you Hmsfryn with us. Today we want to be the highest city in Gilan province. Yes, you want to do with the ancient city Rudbar Marlik Bshym more familiar. Accompanying tone of our Nknyn denied.

The Bank of East Sefidrud Rudbar, Gvhrrvd beautiful valley located in the fertile soil due to air and moisture and warmth of the best places in the Abad Rvdbarh mercy. This region, large and small hills to the ancient idea that there Mvndh. One of the most important Avnhast Marlik hill.Some researchers believe that the name derived from the mass Marlik snakes I think that living in the hills. But some, like the term historical Dvnn Marlik word that two of the "screw" and "Lake" means "screw people" made. If this theory is correct, Marlik treasure belongs to the nation's Mard. Marlik tomb of stone and mud construction. To build the tomb of the large natural rock used in the hills there.Place in ceramic bowl, decorative buttons, a variety of club heads, arrows, swords, daggers, bronze and clay sculptures, helmet, spear head, wrist strap and a tool that I found something donor's family lifestyle Is the area. Gold and bronze needles, wool spinning spindles and tools from the hand weaving industry in this region are the show. The objects of the road, a few of the Golden Cup, not world famous. This is one of the Cup, Gold Cup Marlykh. A height of 5 / 17 cm diameter and 14 cm Cost Sh. The Cup of relatively pure gold and is the property of plasticity. This tournament, the four winged bulls that are not climbing the tree was decorated.

Another one of the famous Marlik Cup, Cup legend Hyath the height 20 and diameter 14 cm Cost Sh. Cup in four rows on this form are drawn. Far less than that seen in archaeological explorations, a treasure to remember that expensive.

Well friends, this time our travel ended the trip with the hope that next time we get together, you design it to Almighty.


Research and compilation by: Syed Waheed Hassan Nejad

Producer: Seyed Ali Shafiee

Speakers: Mahmoud Fakhari - Seyedeh Z. Syed Saadat

Sound Owner: Mary Abed