رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

آتش هر قدر تندتر بوسوجه ،تندترم خاکابه. - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آتش هر قدر تندتر بوسوجه ،تندترم خاکابه.

Loading the player...

آتش به همان نسبتی که سریعتر بسوزد،زودتر هم خاکستر خواهدشد.

تب تند زود عرق می کند.

 

 

 

 

As well as the fire burn faster, the sooner they will be ashes.

I sweat a fever.

Friendship and love, often burning coldness or hostility soon becomes