جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

آتشی در دل - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آتشی در دل

آتشی در دلبه حضرت داوود (علیه السلام) وحی آمد: ای داوود خانه را پاک گردان تا بر تو مهمان آیم.
عرض کرد: خدایا، آن خانه کدام است که لیاقت پذیرایی تو را دارد؟
خداوند فرمود: دل بندۀ مؤمن.
عرض کرد: ای دانای توانا، چگونه پاک گردانم؟
خداوند فرمود: آتش عشق در او زن تا هرچه غیر ماست سوخته گردد.

رسم عاشق نیست با یک دل دو دلبر داشتن .................. یا ز جــانان یا ز جــان بایــد کــه دل بـرداشــتن

(پندها نکته ها لطیفه ها، علی اکبری)