جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

آب مرا نشه سیا کلاچه سیفیده کودن - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آب مرا نشه سیا کلاچه سیفیده کودن

آب مرا نشه سیا کلاچه سیفیده کودنکلاغ سیاه را نمی توان با آب ( شستن ) سفید کرد ( آبرو رفته دیگر باز نخواهد گشت )

 

منبع : انجمن گفت و گوی سل تی تی