جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

آب مانستن شه ، ریگ مانستن خوجا سر ایسه. - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آب مانستن شه ، ریگ مانستن خوجا سر ایسه.

آب مانستن شه ، ریگ مانستن خوجا سر ایسه.


آب مانستن شه ، ریگ مانستن خوجا سر ایسه.
مانند آب میرود ، مانند ریگ سر جای خود میماند!
منبع : جامعه مجازي گيلاني ها