جهش تولید | چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹

« پخش برنامه هنر معماری و فرهنگ ایرانی» از رادیو برونمرزی گرجی در گیلان - نمایش محتوای خبر

 

 

« پخش برنامه هنر معماری و فرهنگ ایرانی» از رادیو برونمرزی گرجی در گیلان

شناسه : 64432363
Loading the player...
تنوع اقلیمی، قومی و فرهنگی ایران سبب شده است که ساخت مسکن و سایر بناها در کشور ایران نیز دارای گوناگونی بسیار زیاد باشد. استفاده از مصالح ساختمانی مختلف، سبک های متفاوت، کارکردهای بسیار زیاد یک بنا که هنوز بقایای آن در بسیاری از خانه های قدیمی کشور ما به ویژه در مناطقی مانند کرمان، یزد، اصفهان و شیراز قابل مشاهده هستند، نمونه هایی از معماری ایرانی هستند.

برنامه رادیویی« هنر معماری و فرهنگ ایرانی » سعی دارد هنر معماری ایرانی را در هر منطقه با توجه به ساختار فرهنگی آن منطقه به مخاطبان برونمرزی گرجستانی و کسانی که آشنایی با این زبان دارند، معرفی نماید.

این برنامه هر هفته شنبه ها از ساعت 21 به مدت 12 دقیقه روی موج متوسط MW 702 کیلوهرتز پخش می شود.

عوامل برنامه:

تهیه کننده: بهروز رفیعی

گویندگان: خانم ها: گوگونانی و باتواشویلی و آقای تسوتنه مکریشویلی

مترجم: خانم گوگونانی