رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۵ تیر ۱۳۹۸

سلام بر مهدی - نمایش محتوای سیما

 

 

سلام بر مهدی

سلام برمهدی به فرهنگ انتظار به نحوء مطلوب پرداخت می شود و با استفاده از مطالب و کارشناسان خبره حوزه و دانشگاه بحث مهدویت به این شکل ویژه تبیین می شود علاوه بر این چهره منتظران واقعی از منظر قرآن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

از دیگر مباحث مورد بحث در سلام برمهدی تقلید می باشد. بحث نماز از مباحث بسیار زیاد برنامه است که در مطالب و بحث های کارشناسی، گزارش مردمی و تلفن های مخاطبان به آن پرداخت می شود.

از مباحث مورد بحث دیگر در برنامه احساس وحضور قلب می باشد اینکه مخاطبین این برنامه همواره خود را در محضر خدا احساس نمایند.

ایجاد فضای معنوی خاص در برنامه باعث می شود که امید به فرج آقا و دخیل بستن مخاطبین برنامه به آقا امام زمان (عج) این برنامه از برنامه های پرمخاطب برنامه است. بیان خاطرات مخاطبین از حضور در مراسم مختلف و گشایش در کارهایشان از نکات برجسته برنامه است.

عوامل عبارتنداز:

نویسنده : مسعود محمدزاده

تهیه کننده: مسعود محمدزاده

گوینده : بهرام نوری