برندگان مسابقه قدسیان

نام نام خانوادگی

شهر

شماره برنامه

فاطمه سهراب زاده

لشت نشاء

21

پدرام کامل فرد

اروجان

21

علی پور یوسفی

رشت

22

سمیه پوژک

تالش

22

مظاهر وحیدی

رشت

23

مریم پور فتح الهی

رشت

23

فرهناز زرهی

سنگر

24

اردلان مطیع دوست

لنگرود

24

نادر میرزا محمدی

املش

25

مجید سعیدی

لشت نشاء

25

نوید شاهیپور

لنگرود

26

سجاد منزوی

رشت

26

محمد رضا عمانی

رشت

27

سید مرتضی حیدری

لاهیجان

27

قربان صفری

رحیم آباد

28

حبیب علی زاده

املش

28

خانم پور آقا براری

کلاچای

29

علی زکی بخش

آستانه

29

دانش میرزایی

رودبار

30

حسین شعبان نژاد

سنگر

30

جلال محبی

سراوان

31

مریم محمدی پسند

خمام

31

شهربانو فلاح عطا طلب

رشت

32

علیرضا میرزائی

رشت

32

لاله ایرانی خواه

نجف آباد اصفهان

33

علی ضعیمی

رشت

33

آمنه رمضانزاده

لشت نشاء

34

محمد حسین ضیابری

رشت

34

عمر رضایی

رضوانشهر

35

سید میرزا سیدنژاد

لنگرود

35

بهمن فرض علیزاده

لاهیجان

36

عباس رنجبر

رشت

36

سارا سبزی پور

رشت

37

داوود سلمانی

رودسر

37

سعید حمدالهی

کرج

38

سید عباس بهاری

رشت

38

مرتضی احمدی

قزوین

39

محمود قاسمی

سیاهکل

39

المیرا یگانه

رشت

40

رکسانا الله براشتی

چابکسر

40

سمیه باقر پور

فومن

41

آزاده رجبی

رستم آباد

41

عباس غلامی

صومعه سرا

42

مژده عبدی

لاهیجان

42

راضیه پیر مسرور

لنگرود

43

علیرضا غلامی

فومن

43

محمد نعمتی

آستانه اشرفیه

44

داریوش عاتف خرم

رشت

44

بهمن عطایی طولی

تالش

45

زینب نطق نیا

رشت

45