برندگان مسابقه صبح و نشاط

برندگان مسابقه کتاب دربرنامه صبح ونشاط

ردیف

نام نام خانوادگی

شهر

1

فاطمه رسولی

حاجی بکنده(اهداشد)

2

ابوالفضل جیلانی

لنگرود

3

فاطمه قربانی

رودبار

4

زهرانجدسمیعی

رشت

5

توران درایشوند

لوشان

6

محمد جواد فروتن

رشت

7

محمدعزیزی

املش

8

سیما جوانبخت

رامسر(اهداشد)

9

ساجده امیدی

چابکسر(اهداشد)

10

سجادامیرحسینی

شفت(اهداشد)

11

جباررحمانی

رشت(اهداشد)

12

سمیرا قلی پور

چابکسر(اهداشد)

13

شیما سجادی

رضوانشهر(اهداشد)

14

رضارفیع زاده

املش(اهداشد)

15

سجادجعفرپور

کرج (اهداشد)

 

 

برندگان مسابقه صبح ونشاط(سری دوم)

 

ردیف

نام نام خانوادگی

شهر

1

معصومعه کوچکی

رشت

2

ریحانه السادات رضایی

لشت نشاء

3

موسی ابراهیم پورازبری

فومن

4

نادر پور مقدم

لشت نشاء