برندگان مسابقه صبح بخیر گیلان

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

حسین زارعتی

2

علی پور موسوی

3

زهرا علی صفت

4

خانم رحیمی پور

5

فاطمه رجب زاده

6

مریم پوربخش

7

آمنه همتی

8

مهری فرجودی

9

آرش پور مقدمی

10

خانم گرامی

11

مریم نورعلی

12

مهناز عابدینی

13

خانم یوسفی

14

سوزان مهتابی

15

رامین علیدوست

16

دلبر هاشمی

17

جمالی

18

خیراندیش

19

اکبرپور

20

صدیقه نجفی

2

خانم هادی زاده

22

محمدابراهیم حسن زاده

23

رضا یعقوبی

24

سید احمد هاشمی

25

محمد جواد اسدی

26

صالح فرضعلی زاده

27

میلاد

28

داریوش آقابراری

29

زهره اکبری

30

رضایی

31

آقای شباهنگ

32

جعفرزاده

33

نسرین میری

34

احمد سوار رخش

35

عبداللهی

36

رضا واقعی

37

نسریت ذبیحی

38

حمیدی

39

محبوبه صبحی

40

عالمه ترده بر

41

کیوان اخلاقی

42

احمدپور

43

حامد قلی زاده

44

حلیمه افشاری

45

نیما نوربخش

46

نیلوفر عمیدی

47

زیور عباسی

48

مجید تفنگ ساز

49

فاطمه عمویی

50

لیلا جوانمرد

51

امین ایزدی

52

زینب تقوی

53

قربان امیدی

54

درویش وند

55

میثم حقی

56

مریم راشکی

57

نادری

58

علیرضایی

59

مونا غریب

60

کبری رمضانی

61

ابراهیم سرمعلی

62

هاجر ستوده

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

حسین زارعتی

2

علی پور موسوی

3

زهرا علی صفت

4

خانم رحیمی پور

5

فاطمه رجب زاده

6

مریم پوربخش

7

آمنه همتی

8

مهری فرجودی

9

آرش پور مقدمی

10

خانم گرامی

11

مریم نورعلی

12

مهناز عابدینی

13

خانم یوسفی

14

سوزان مهتابی

15

رامین علیدوست

16

دلبر هاشمی

17

جمالی

18

خیراندیش

19

اکبرپور

20

صدیقه نجفی

2

خانم هادی زاده

22

محمدابراهیم حسن زاده

23

رضا یعقوبی

24

سید احمد هاشمی

25

محمد جواد اسدی

26

صالح فرضعلی زاده

27

میلاد

28

داریوش آقابراری

29

زهره اکبری

30

رضایی

31

آقای شباهنگ

32

جعفرزاده

33

نسرین میری

34

احمد سوار رخش

35

عبداللهی

36

رضا واقعی

37

نسریت ذبیحی

38

حمیدی

39

محبوبه صبحی

40

عالمه ترده بر

41

کیوان اخلاقی

42

احمدپور

43

حامد قلی زاده

44

حلیمه افشاری

45

نیما نوربخش

46

نیلوفر عمیدی

47

زیور عباسی

48

مجید تفنگ ساز

49

فاطمه عمویی

50

لیلا جوانمرد

51

امین ایزدی

52

زینب تقوی

53

قربان امیدی

54

درویش وند

55

میثم حقی

56

مریم راشکی

57

نادری

58

علیرضایی

59

مونا غریب

60

کبری رمضانی

61

ابراهیم سرمعلی

62

هاجر ستوده

 

 

ردیف

نام نام خانوادگی

شهر

1

زهرا فرح وشی

رشت

2

مریم بلده

آستارا

3

میترا محمدی

رودسر

4

محمد حسامی کرمانی

کرمان

5

فاطمه سودا زاده

رشت

6

منور یوسفی

تهران

7

فرشته محمدی پرست

لوشان

8

خانم ایزدی

هشتگرد

9

ابوالقاسم حامی سراوانی

رشت

10

مریم مؤیدی

زرین شهر اصفهان

11

خانم یوسفی

لاهیجان

12

حامد قاسمی

مشهد مقدس

13

تقی علیپور

روستای کوکمه رودبار

14

معرفت باقری نسب

لوشان

15

نورافشان

لوشان

16

خانم کلثوم رضایی

کومله

17

خانم پارسا

کرمان

18

خانم مرضیه

بندعباس

19

خانم رمضانی

املش

20

کامران زاده

رشت

21

وجیه اله

رودسر

22

سیده مریم حسینی

رتش

23

حسن ملوسی

مشهد

24

اکبر حبیبی پور

صومعه سرا روستای نوخاله

25

ریحانه امین زاده

رودسر

26

محمود ایزدی

تالش روستای فرق

27

گوهر ناصری

آستانه اشرفیه

28

اسماء سمیع پور

دیلمان

29

فاطمه آقایی

روستای انبوه رودبار

30

فریبا عاشورنژاد

رشت

31

سامره علوی

لنگرود

32

فاطمه محمدزاده

لشت نشاء

33

ابوالقاسم حامی سراوانی

رشت

34

مرضیه احسانی

قاسم اباد

35

زینب ابراهیم پور

فومن

36

معصومه خواجوی

تنکابن

37

لیلا ممیز

کوچصفهان

38

مهناز پروتوان

املش

39

دلبر هاشمی

لوشان

40

زهرا فتح الهی

اراک

41

راضیه اقتداری

بندر انزلی

42

احمدی

شاندرمن

43

سودا ستوده

رضوانشهر

44

سمیرا صادقی

رودسر

45

زینب علیپور

 

46

حبیب مسکینی

لنگرود

47

احیا عبدالهی

رشت

48

موسی الرضا یادگار کوهسار

مینودشت روستای برنوین

49

مضطفی صادقی ارمی

سنگر

50

حجت طامری

ایلام

51

حامد ستوده

رشت

52

حدیثه قاسم کردی

رامسر

53

فاطمه آرایش

آستارا

54

ارژنگ عزیزی نژاد

طالش

55

علی ایزدی

خمام

56

معصومه جمالی

فومن کردمحله

57

مریم عبادی پور

لاهیجان

58

مسعود عباسی

ماسال

59

عباس نعمتی

شاندرمن

60

صغری چترعنبرین

رشت

61

زینب خوب ویشکایی

 

62

علی اسماعیلی

لاهیجان

63

نازنین زهرا امیدی

احمد گوراب شفت

64

حسین یوسفی

آستارا

65

سفرا لطیفی

روستای شاقاجی

66

زهرا محمدی

انزلی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهر

1

مریم محمد باقری

فومن

2

اکرم عزیززاده

خشکبیجار

3

اسماعیل ظهوری

رشت

4

محمد جواد کاکویی

رودسر

5

مینا پور جعفری

رشت

6

ستایش حسنی

اسالم

7

قاسم کفایتی

سیاهکل

8

سمیرا کنعان پور

تهران

9

اعظم روانگرداز

کیش

10

باقرزاده

سمنانشاهرود

11

محمد علیپور

کرج

12

فاطمه عباسی

خمین

13

حلیمه خداکرمی

ایلام شهرستان دره شهر

14

رقیه آرمینه

لاهیجان

15

مطلب لطیفی

تالش

16

افسانه حاجی حسنی

تهران

17

رشید ایرانخواه

رضوانشهر

18

پروین رحیمی

سیاهکل

19

اشرف جعفرپور

رشت

20

فاطمه یوسف پور

امامزاده هاشم

21

محمدتقی فرهادی لشگریانی

سیاهکل

22

مهری آفرینش خاکی

آستانه

23

فاطمه علیپور

لنگرود

24

راضیه خورشیدی

انزلی

25

هادی کاظمی بهمبری

رضوانشهر

26

سامان محمد علیزاده

 

27

شهربانو مجذوبی

رشت

28

سودابه فرید

لنگرود

29

شهناز عباسی

ماسال

30

هایده علیپور

آستارا

31

محرمعلی صمدی

زیباکنار

32

محمدجواد کاکویی

رامسر

33

مرضیه گرجی

 

34

سعید عزیزپور

تالش

35

صالحه نجفی

اطاقور

36

میر گرفمی

تهران

37

لیلا نظری

فومن

38

معصومه عموزاده

آبادان

39

کلثوم معقول رو

رشت

40

سرور خوشحال

کرج

41

طاهره محمدزاده

لاهیجان

42

فاطمه حسن پور

صومعه سرا

43

زهرا یوسف پور

امامزاده هاشم

44

میرگذار

لنگرود

45

خلیل فاخر

------

46

ربابه علیزاده

اراک

47

سامره عاشوری

لاهیجان

48

علیرضا باقری

رشت

49

محسن انصاری

چابکسر

50

خانم کیمیا

 

51

عباس خوش سیرت

رشت

52

مهرناز زارعی

لاهیجان

53

رخشاد

رشت

54

زهرا صمدی دارستانی

رودبار

55

فرزانه خجسته

انزلی

56

ابراهیم حسینی

آستانه

57

فاطمه السادات رسولی

انزلی

58

مهری آفرینش خاکی

آستانه

59

زینب علی بابایی

تالش

60

آمنه طاعتی

رشت

61

معصومه میرزایی

فومن

62

زینب صمدی

رودبار

63

محمد حسین ساغری

رشت

64

زهرا رنجبر

لنگرود

65

ترومیده

رشت

66

زهره نقی یاسوری

لنگرود

67

امیرشهاب یوسفی

رشت

68

زینب خاتون سلیمی

رستم آباد

69

فاطمه اسماعیلی

ملاسرا

70

اکرم علیزاده

خشکبیجار

71

هادی کاظمی بهمبری

رضوانشهر

72

اعظم مرادی

قلعه رودخان

73

علیه کاملی

لنگرود

74

ساقی شعبانی

رشت

75

هاجر رفیعی

 

76

اکرم عزیزاده

خشکبیجار

77

عادله رحیمیان

رشت

78

حقی

صومعه سرا

79

بهروز مرادی

لنگرود

80

صغری جعفری پور

لولمان

81

بهمن

انزلی

82

صدری

رودپشت

83

ربابه علیزاده

اراک

84

سامره عاشوری

لاهیجان

85

علیرضا باقری

رشت

86

محسن انصاری

چابکسر

87

کیمیا

 

88

عباس خوش سیرت

رشت

89

مهرناز زراعی

لاهیجان

90

رخشاد

رشت

91

زهرا صمدی دارستانی

رودبار

92

فرزانه خجسته

انزلی

93

ابراهیم حسینی

آستانه

94

عباس کریمی

 

95

الهه مدرس زاده

تهران

96

بابک قویدل

صومعه سرا

97

آرش پورمقدم

لشت نشاء

98

زینب نیکو سیرت

ک.چصفهان

99

زینب مسرور چهر

رشت

100

زهرا آران

سیاهکل

101

داریوش حسنی

تالش

102

کلثوم معتدل رو

رشت

103

عظیم شرفی

فومن

104

یاسر پورقنبری

رضوانشهر

105

احمد گلرخ

تولم شهر

106

حدیثه غلامی

ساوه

107

رضا طلایی

صومعه سرا

108

معصومه زیبا چهر

لاهیجان

109

عادله تندرو

لنگرود

110

ابوالقاسم حامی

رشت

111

ایلیا تقی

کرج

112

بهمن نیک پسند

رشت

113

فاطمه آقایی

تهارن

114

ستاری

کوچصفهان

115

رضا وکلیلی

تهران

116

سید معصومه آفرین زاد

صومعه سرا

117

ثریا فروردین

سیاهکل

118

زهرا سیمرغ

رشت

119

زینب علی بابایی

تالش

120

شهاب کریمی

بندرعباس

121

معصومه رمضانی

خوزستان

122

مرضیه مهندل

مشهد

123

علی صرفی

دامغان

124

حسن رضایی نژاد

خواچگین خمام

125

فرهاد قنبری

 

126

محرم زاد

رشت

127

شهین صبح خیز

زنجان

128

عبدالحسین شعبانی

انزلی

129

شهربانو زارع

رشت

130

سیده آمنه قادری

ماسال

131

مرتضی عدالتخواه

رشت

132

کبری کارزانی

لنگرود

133

ابراهیم پوراحمدی

فومن

134

مینا صیاد حقیقی

انزلی

135

علیرضا جعفری

رشت

136

سیده الهام مظفری

منجیل

137

رویا محمودی

رشت

138

حمید حق پرست

آستانه

139

راحله قربانی

لنگرود

140

شادی پورهادی

صومعه سرا

141

مولود اصغرزاده

رشت

142

حسین زاده

تهران

143

اکرم عزیزاده

خشکبیجار

144

سحر دهندان

تهران

145

معین رهنما

رشت

146

علی میرزا نصیری

لوشان

147

معصومه جمالی

کردمحله فومن

148

محمدطاها پورغلام

ماسال

149

دوست

آستانه

150

فیضی

انزلی

151

صادق م<ذن

کسما

152

سمن رخ افشار

رودسر

153

میترااسماعیل زاده

تهران

154

علی مطهری

آستانه

155

سید ندا علوی

رشت

156

رقیه قدیمی

املش

157

سکینه تقی پور

رشت

158

حسینعلی ستوده

رضوانشهر

159

دانیال آرور

لاهیجان

160

کلثوم پورزادی

لنگرود

161

سید حسن خیرخواهی

سنگر

162

نادر پور مقدم

لشت نشاء

163

محمد حبیبی

حاجی بکنده

164

محمد علیزاده

چابکسر

165

زینب لطفی نیا

رشت

166

سکینه کاظمی

صومعه سرا

167

کبری عباسی

سیاهکل

168

علی ایزدی

خمام

169

مهدی شیرین زاده

صومعه سرا

170

صفرزاده

رشت

171

افسانه حاجی جسنی

تهران

172

مهدی قربانی

رودسر

173

گلریز

رشت

174

قربانعلی روحی خواه

رشت

175

آزاده صفرنژاد

لاهیجان

176

یوسف پور

امامزاده هاشم

177

حسین حاجتی

رشت

178

بهجتیان

خمام

179

مهری آقایی پور

رشت

180

نسرین داوری سالستانی

لشت نشا

181

دلبر هاشمی

لوشان

182

طیبه محمودیان

بهارستان تهران

مسابقه صبح بخیر گیلان – تهیه کننده: قدیرباقری

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

حسین زارعتی

2

علی پور موسوی

3

زهرا علی صفت

4

خانم رحیمی پور

5

فاطمه رجب زاده

6

مریم پوربخش

7

آمنه همتی

8

مهری فرجودی

9

آرش پور مقدمی

10

خانم گرامی

11

مریم نورعلی

12

مهناز عابدینی

13

خانم یوسفی

14

سوزان مهتابی

15

رامین علیدوست

16

دلبر هاشمی

17

جمالی

18

خیراندیش

19

اکبرپور

20

صدیقه نجفی

2

خانم هادی زاده

22

محمدابراهیم حسن زاده

23

رضا یعقوبی

24

سید احمد هاشمی

25

محمد جواد اسدی

26

صالح فرضعلی زاده

27

میلاد

28

داریوش آقابراری

29

زهره اکبری

30

رضایی

31

آقای شباهنگ

32

جعفرزاده

33

نسرین میری

34

احمد سوار رخش

35

عبداللهی

36

رضا واقعی

37

نسریت ذبیحی

38

حمیدی

39

محبوبه صبحی

40

عالمه ترده بر

41

کیوان اخلاقی

42

احمدپور

43

حامد قلی زاده

44

حلیمه افشاری

45

نیما نوربخش

46

نیلوفر عمیدی

47

زیور عباسی

48

مجید تفنگ ساز

49

فاطمه عمویی

50

لیلا جوانمرد

51

امین ایزدی

52

زینب تقوی

53

قربان امیدی

54

درویش وند

55

میثم حقی

56

مریم راشکی

57

نادری

58

علیرضایی

59

مونا غریب

60

کبری رمضانی

61

ابراهیم سرمعلی

62

هاجر ستوده

 

 

 

مسابقه صبح بخیر گیلان – تهیه کننده: عفت صوفی 13/7/91

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهر

1

مریم پرورش

 

2

حسین حاجتی

رشت

3

مهدی پراکنده

رشت

4

تارا صحرایی

رضوانشهر

5

حسین مهرزاد

واجارگاه رودسر

6

نازنین طاهری نژاد

رشت

7

محمد درود

آستانه اشرفیه

8

آزاده چگینی

لوشان

9

کبری محمدپور

لاکانشهر- رشت

10

هاجر ستوده

رشت

11

فاطمه گل براق

 

12

حسین تورومیده

آستانه اشرفیه

13

مریم میرزایی

صومعه سرا

14

صالح فرضعلی زاده

لاهیجان

15

مریم تقی پور

رشت

16

زینب لطفی نیا

رشت

17

ژیلا سالاری

شاندرمن

18

کاظمی

رشت

19

محدثه فرخ طالمی

رشت

20

مریم برزگردوست

 

2

سیده فاطمه موسوی

رشت

22

آذر مهدی دودری

 

23

علی اکبر شایق

رشت

24

علی فهمیده

سیاهکل

25

هادی زرپور

رشت

26

علیرضا عفت دوست

لاهیجان

27

فاطمه خادم

لنگرود

28

محمدرضا سمایی

تهران

29

سهیلا پوررمضان

رشت

30

علیا نوروزی

رضوانشهر

31

سید شهربانو بستان شیرین

چالوس

32

علی نقی قاسمی

صومعه سرا

33

ابراهیم بابائیان

 

34

احمد نور محمدی

فومن

35

قایم منیری

رشت

36

صغری شبان

لنگرود

37

فرشید اقبالی

خمام

38

سارا نیک طلب

رشت

 

کوثر گرجی

گلستان

40

محمد صفری

لنگرود

41

محمدرضا سمایی

تهران

42

سهیلا پوررمضان

شفت

43

علیا نوروزی

رضوانشهر

44

سهیلا آزادی شفق

 

45

بهجت آمنعلی زاده

پره سر- تالش

46

محمدزارع شریفی

تهران

47

محمدکریمی درگاه

آستانه اشرفیه

48

مریم سرابی

صومعه سرا

49

محمد خورسندی

ماسال

50

فریبا حاجی پور

تولم شهر

51

رحمان عبدالهی

رشت

52

یاسمن نجفی

رامسر

53

حنانه شوکت وند

آستانه اشرفیه

54

مصطفی نیک کار

رشت

55

فهیمه پوررحمتی

انزلی

56

سید شفیع نبوی

اسپیلی تالش

57

ام لیلا رستمی

رشت

58

بهنام ظهیری

پره سر تالش

59

معصومه امیری

خشکبیجار

60

مرتضی ندایی

 

61

فاطمه زائر

رشت

62

بانو میرزایی

املس

63

سامره ستوده

رشت

64

نیک سرشت

املش

65

مسعود امیری

تالش

66

زینب نقوی

رحیم آباد

67

سراب بابایی

لاهیجان

68

سرور خوشحال

کرج

69

طاهر محمدزاده

لاهیجان

70

فاطمه حسن پور

صومعه سرا

71

رقیه جعفری نژاد

رشت

72

رمضانعلی  سکوتی

کوچصفهان

73

احمد آرور

لاهیجان

74

لاله قناعتکار

فومن

75

مریم اخلاقی

چالوس

76

علیرضا جهاندیده

لاهیجان

77

زهرا عباسی

کاشان

مسابقه صبح بخیر گیلان – تهیه کننده: فرهاد شجریان1/8/91

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهر

1

گلبهار صالحی

شفت

2

لیلا بزرگ امید

آستانه اشرفیه

3

رقیه باقری

پیربازار رشت

4

افسانه شیفته

گوراب زرمیخ

5

حمزه ثنایی

زیباکنار

6

مکرم عاشورزاده

انزلی

7

زینب علی بابایی

هشتپر

8

نقی علیپور

رودبار-روستای کوکنه

9

بتول سرگل

رشت

10

حسین مددوار

سنگر، اسلام آباد

11

احمدآرور

لاهیجان

12

رقیه آرمینه

لاهیجان

13

علی خجسته

رشت

14

ماهرخ محزون

رشت

15

سیده مریم موسوی

قاضیان سنگر

 

 

صبح بخیر گیلان – تهیه کننده: عفت صوفی – عید فطر

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهر

1

حبیب حسین زاده

شاقاجی

2

علی سحرخیز

انزلی

3

نکیسا سخاوتی

لاهیجان

4

یوسف پشیخانی

ماسال

5

امیر حسین کاتب

صومعه سرا

6

صالحه نجفی

اطاقور- لنگرود

7

الهام شهبازی

رودبار

8

سجاد وحدانی

رشت

9

آتوسا فیاضی

گلپایگان

10

منور خلیلی

لولمان

11

افسانه صفاپور

سیاهکل

12

ایمان فدایی

انزلی

13

مؤذن زاده

رشت

14

مریم کشتکار

خمام

15

حمید محمدی

انزلی

16

داریوش طالمی

 

17

مهدی صراف زاده

رشت

18

طاهر یگانه

رشت

19

مرتضی عموی فومنی

رشت

20

محمد کریمی درگاه

 

21

پرستو ولی دوست

رضوانشهر

22

حسن رجبی

شلمان

23

ابوالحسن ایمانی

لنگرود

24

شهناز ثقتی

 

25

بدالله باکی

 

26

سکینه نوروزی

 

27

محمد طالبی

 

28

زینب پیر

رشت

29

لیلا بادارنگ

صومعه سرا

30

محمد دلشاد

انزلی

 

صبح بخیر گیلان – تهیه کننده: فرهاد شجریان 29/6/91

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهر

1

مریم جعفری

شاقاجی

2

ناهید دلپسند

لنگرود

3

ابراهیم حسین زاده

 

4

علی صفایی

کرج

5

آقای علیزاده

فومن

6

قاسم رمضانی

املش

7

آیدا شکار

آستارا

8

فاطمه ابراهیم نژاد

رشت

9

رضا حاجی محمدی

صومعه سرا

10

درویش وند

لوشان

11

خانم نظری ایمن آبادی

بندرلنگه

12

مهناز برتون

املش

13

فریده اکبری

انزلی

14

فیروزی

لاهیجان

15

علیرضا خداپرست

رشت

16

محمد جواد کاکویی

رامسر

17

صدیقه ستوده

رضوانشهر

18

غلامی

کیاشهر

19

عباس زینعلی

گوراب زرمیخ

20

آرش پور مقدم

لشت نشاء

21

ناصر نودهی

کوچصفهان- روستای شیرایه

22

پرستو صفرپور

سیاهکل

23

ابراهیم حسینی نسب

آستانه اشرفیه

24

طاهره رجبی

رشت

25

زیور عباسی

رودسر- روستای کرف محله

26

زهرا شعبانی

رودبار- جیرنده

27

سودابه مهدوی

شفت روستای خسمخ

28

سمیه قربانی

امامزاده هاشم

29

مرضیه گلخن

شیراز

30

زهرا صابر

پره سر

31

مهدی صراف زاده

رشت

32

گلزار خدادادی

تالش

33

بهرام برگی

آستارا

34

پیمان احمدنژاد

کلاچای

35

حسین حاجتی

رشت

36

فاطمه خانعلی زاده

خمام

37

علیرضا صادری

رشت

38

آزاده نیک بخش

زیباکنار

39

امیر طاهاحسینی زاده

رشت

40

غلامرضا زاد ابراهیمی

سیاه اسطلخ

41

هایده محمدابراهیم زاده

کوچصفهان

42

سیده مریم موسوی

سنگر

42

شایسته قیامی

انزلی

43

رضا صدیق صفت

رشت

44

محمود شیرزاد

رشت

45

شهربانو مجذوبی

رشت

46

مریم خلیلی

لولمان

47

ندابخشی

رشت

48

نقی صولتی

رشت

49

عظیم رضایی

رحیم آباد- روستای بازنشین

50

سیدرضا ملک پور

لاهیجان

51

سپیده امین

رضوانشهر

53

ریحانه شیخی

جیرنده

54

تهمینه احمددوست

روستای لسکوکلایه

55

هانیه جعفری پیشکناری

رشت

56

حامد حسین پور

رحیم آباد

57

حسن جاجی پور

کلاچای

58

هاجر رفیعی

خمام

59

سامانی

کاشان

60

توران درویشوند

لوشان

61

نقی زاده

هویزه خوزستان

62

مهناز فرهنگ روستا

محمدشهر کرج

63

فروزان محمدی

رشت

64

صالحه نجفی

اطاقور

65

احمد محمودی

آستانه اشرفیه

66

ناهیدکاظمی

ماسال

67

میترادرخشان

رشت

67

زهرا خلیلی

رشت

69

سجاد صامت

رشت

70

لیلا خالوی

لنگرود

71

سید الهام مظفری

منجیل

72

سارا امیدی

شفت

73

کبری صدیقی

صومعه سرا

74

مطلب لطیفی

تالش

75

پریسا رهبری

رشت

76

هاجر حسین زاده

رستم آباد

77

زهرا ربیعی مقدم

رودسر

78

حسین متین فر

ارومیه

79

معصومه عباس زاده سرکله

رودسر

80

غلامعلی بمبویی

شیراز

81

آذر نقدی

دیلمان

82

زهرا سرودی

آستارا

تهیه کننده: خانم صوفی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهر

1

مهدی فتحعلیزاده

رشت

2

همتی

پره سر

3

میثم ارقند

لاهیجان

4

علی نباتی

فومن

5

خانم موسوی نسب

رشت

6

رقیه قویدل

چوکام

7

ابراهیم کشاورز

کوچصفهان

8

مجید فلاح

آستارا

9

فاطمه زحمتکش

رشت

10

منیزه محمودی

رشت

11

احمد نورمحمدی

فومن

12

بهزاد عاقبت بخیر

 

13

فخری رامینی

کرمان

14

جمالی

رشت

15

سیدکبری حسینی

رشت

16

سعیده پورواجد

آستارا

17

زینب سیار

 

18

امیر مهدی زاده

 

19

هرمز احدی

 

20

سیده نوران میرنظامی

ماسال

21

عادله صدیق مقدم

لنگرود

22

آرزو عزیزی فرد

انزلی

23

شیوا حسن زاده

صومعه سرا

24

سیده مریم موسوی

قاضیان سنگر

25

شکوفه فلاح

رشت

26

فاطمه گلستانی

انزلی

27

مطلب لطیفی

تالش

28

زهره دلیلی

لاهیجان

29

صغری علیزاده

رشت

30

قاسم وکیلی

لنگرود

31

آرزو هدایتی

رشت

32

حسام والا مقام

طهره گوراب

33

رقیه ارشیا

 

34

بهرام  برگی

آستارا

 

تهیه کننده: شجریان

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهر

1

مریم جعفری

شاقاجی

2

ناهید دلپسند

لنگرود

3

ابراهیم حسین زاده

 

4

علی صفایی

کرج

5

آقای علیزاده

فومن

6

مازیار بهروز

 

7

قائم رمضانی

املش

8

آیدا شاکری

آستارا

9

فاطمه ابراهیم نژاد

رشت

10

رضا حاجی محمدی

صومعه سرا

11

درویش وند

لوشان

12

خانم نظری ایمن آبادی

بندرلنگه

13

مهناز برتون

املش

14

فریده اکبری

انزلی

15

علیرضا خداپرست

رشت

16

محمدجواد کاکویی

رامسر

17

صدیقه ستوده

رضوانشهر

18

غلامی

کیاشهر

19

عباس زینعلی

گوراب زرمیخ

20

آرش پورمقدم

لشت نشاء

21

ناصر نودهی

کوچصفهان روستای شیرایه

22

پرستو صفر پور

سیاهکل

23

ابراهیم حسین نسب

آستانه اشرفیه

24

طاهره رجبی

رشت

25

زیور عباسی

رودسرروستای کرف محله

26

زهرا شعبانی

رودبار-جیرده

27

سودابه مهدوی

شفت روستای خسمخ

28

سمیه قربانی

امامزاده هاشم

29

مرضیه گلخن

شیراز

30

عظیم پیردولملال

ماسال

31

حامد همدمی

تالش خطبه سرا

32

عاقلی

رانکوه املش

33

افسانه فرض الهی

ویزنه حویق

34

زینعلی نجفی

قائمشهر

35

خدایار صاحبی

رشت

36

کریم دادک

لنگرود

37

محمد یاسمن

رشت