اسامی برندگان مسابقه تفسیر قرآن

علی رنجکش
سمانه دلجو
کیانوش ستمدیده
افسانه تروشه
محمد فلاح چای
باقر رنجبر
محمد باهنر
لیلا حاتمی
سعید هوسمی
فاطمه محمد نژاد
علی مومنی
حیدر معروفی
مریم اکبری
حسین علی اکبری
علیرضا نظری
فاطمه زحمتکش زکریایی
سعید پورقدیری
امیرحسین محمدی
طاهر تسکینی
صغری عباسی
مریم پاک نهاد
فرخ زیبا حسین نژاد
فاطمه بخشی نژاد
فاطمه بخشی زاده
سعیده حسینی چکوسری
مجتبی باقرپور
عزیز پورنصیری
احمد قلی زاده
عباس شفیعی زاده
حورا محمدپور
علی اکبر جعفری
حسین نعمت زاده چوری
حمید اکبر پور
ابراهیم اسماعیل پور
رضا عبدی نژاد فومنی
سید محمد رضا بهنام پور
مرسده جعفرنژاد
ظفر رضایی
محمد رضا ظفرمند
فاطمه پور حسینی

برندگان این مسابقه تا پایان روز 20/6/91 فرصت دارند که برای گرفتن جایزه به دفتر سیما مراجعه نمایند .

مسابقه شماره یک 2/5/91

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهر

1

اردلان مطیع دوست

کومله

2

فاطمه احمدی

شاندرمن

3

زهره باقری

رودبار

 

 

مسابقه شماره دو 3/5/91

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهر

1

کلثوم محبی

آستانه

2

حسین امیری ویشکاهی

 

3

فاطمه علی اکبری

رشت

 

مسابقه شماره سه 4/5/91

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهر

1

زهرا لطفی نیا

رشت

2

فاطمه زحمتکش

رشت

3

رسول ابوالحسنی

تهران

 

مسابقه شماره چهار 5/5/91

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهر

1

سارا حسن زاده رحیم آبادی

 

2

مهدی شیرین زاده

صومعه سرا

3

فاطمه بحرالعلوم

یاسوج

 

مسابقه شماره پنج 6/5/91

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهر

1

سیما عبدالله یودی

 

2

سید رسول موسوی

تالش

3

سیاوش تقی پور

انزلی

 

مسابقه شماره شش 8/5/91

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهر

1

مصطفی حسین زاده

منجیل

2

عباس رنجبر

رشت

3

زینب پیروی

سیاهکل

 

 

 

مسابقه شماره هفت 9/5/91

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهر

1

ربابه تقی پور

 

2

سعدی طالقانی

 

3

جابر عاشوری

 

 

 

مسابقه شماره هشت 10/5/91

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهر

1

اسماعیل نیک نام

کرج

2

زهرا فروغی

لاهیجان

3

مجید امیر مستوفیان

 

 

 

مسابقه شماره نه 11/5/91

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهر

1

عباسی مقدم

رشت

2

سید محمد علی موسوی

رودسر

3

زینب فرجی پور

ماسوله

 

 

مسابقه شماره 10 مورخ 12/5/91

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهر

1

اسدالله دیبالی

رشت

2

صغری رفیعی

 

3

سمیه اشکورکیایی

واجارگاه

 

 

مسابقه شماره یازده 13/5/91

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهر

1

سیده ربابه لمینی

رشت

2

سیده فاطمه میرکریم پور

 

3

ابراهیم ستوده

رضوانشهر

 

مسابقه شماره دوازده 15/5/91

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهر

1

غلامرضا زاد ابراهیمی

 

2

حسین قربانی

امامزاده هاشم

3

فرزاد احمدی نژاد

کلاچای

 

 

مسابقه شماره سیزده 16/5/91

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهر

1

فرزاد ستوده روش

رشت

2

صفر حسین زاده

صومعه سرا

3

زهرا رمضانی

رشت

 

مسابقه شماره چهارده 17/5/91

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهر

1

راضیه عرفانی

تهران

2

سید محمد حسینی

 

3

مهدی توکلی

رشت

 

مسابقه شماره پانزده 19/5/91

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهر

1

لیلا حسن پور

انزلی

2

صفر سبز علیپور

واجارگاه

3

نعمت وفادار

رشت

 

مسابقه شماره شانزده 23/5/91

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهر

1

سوسن سید جمالی

 

2

علیرضا رستمی

 

3

اسماعیل رضایی

 

 

مسابقه شماره هفده 24/5/91

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهر

1

زهرا مرتضوی

 

2

پریسا اکبری

سیاهکل

3

محمد رضا باقری نیا

 

 

مسابقه شماره هجده 25/5/91

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهر

1

محمد حسین جعفری

 

2

فرزانه نقوی

رشت

3

فاطمه بخشی زاده

فومن

 

مسابقه شماره نوزده

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهر

1

سمیه پورقدیری

 

2

ابولافضل محمد پاشاکی

 

3

مریم عاشوری

 

 

مسابقه شماره بیست

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهر

1

سلیمان مظفری

کرج

2

زهرا پورعیسی

 

3

مهدی لطیفی