محتوا با برچسب پیکر یوسف رضوی صیاد شاعر اهل انزلی تشییع و به خاک سپرده شد.