محتوا با برچسب مقام دوم گیلان درجشنواره ورزش های بومی.