محتوا با برچسب رزمایش گردان های الی بیت المقدس در آستارا برگزار شد.