محتوا با برچسب توقیف 5 محموله ورق های ام دی قاچاق در رشت.