محتوا با برچسب تجدید میثاق مردم گیلان با ولایت در سالروز حماسه 8 دی.