محتوا با برچسب اهداکنندگان مستمر در گیلان بیش از 33 هزار واحد خون دادند.