محتوا با برچسب افتتاح بیش از4 هزار واحد مسکن مهر درگیلان.