محتوا با برچسب ارتش جمهوری اسلامی ایران یک نیروی قدرتمند و همیشه آماده است.