محتوا با برچسب آمادگی 5 ناحیه قرارگاه رشت در برگزاری رزمایش الی بیت المقدس.