محتوا با برچسب آغاز توزیع صندوق های رای در گیلان برای خلق حماسه وفاداری و ایستادگی.