رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

مردم و مسئولین - نمایش محتوای خبر

 

 

مردم و مسئولین

شناسه : 64328317

این برنامه پل ارتباطی بین مسئولان و مردم استان است ،مردم و مسئولین به تهیه کنندگی آقای کاسی پور و مدت هر برنامه 50 دقیقه می باشد و با موضوع اجتماعی و مخاطب عام تولید و پخش گردید .