جهش تولید | جمعه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

اسامی برندگان مسابقه یاد و یادگار - نمایش محتوای خبر

 

 

اسامی برندگان مسابقه یاد و یادگار

شناسه : 62931307
اسامی برندگان مسابقه یاد و یادگار

 

 

مسابقه یادویادگار26/7/92الی15/9/92

ردیف

نام نام خانوادگی

شهر

1

شاهین پریدل

بابل26/7/

2

احمدشرقی

بندرانزلی26/7/

3

چنگیز شکوری

تالش3/8/

4

ستاررجبی

بندرانزلی3/8/

5

عباس نیکخواه

املش1/8/

6

حسین رجب پور

لاهیجان

7

عباس نیکخواه

املش10/8/

8

مهدی رضایی

کیاشهر

9

شاهین پریدل

بابل17/8/

10

احمدشرقی

بندرانزلی17/8/

11

چنگیز شکوری

تالش17/8/

12

عباس نیکخواه

املش17/8/

13

محمدرضایی

کیاشهر

14

ستاررجبی

بندرانزلی17/8/

15

جمال رشیدنیا

رحیم آباد

16

رضا فدایی

هندخاله

17

علی اصغر حسینعلی

رشت

18

کاس خانمرضایی نژاد

رشت

19

محمود نظری

رشت

20

محمدپور اسماعیل

لنگرود

 

 

نام نام خانوادگی

شهر

کریم آقا بیگی

لاهیجان

فرزاد ستوده روش

رشت

رمضان اجودی

خشکبیجار

ذوالفقار حبیبی

رحیم آباد رودسر

فرح دیبا حسین نژاد

رشت

سید علی حسینی

آستانه اشرفیه

منوچهر پوریوسفی

لاهیجان

سید مهدی منفرد

اردبیل

عبدالحسین کاظمی

مازندران

سوسن الوندنژاد

رشت

آتیه قاسم زاده

انزلی

علی صادقی

لاهیجان

سلیمان یگانه پور

پره سر

ایوب زاده

سنگر

احمدپور

ماسوله

خانم حسینی راد

لاهیجان

سکینه غلامی

رشت

اسماعیل صالح

سیاهکل

هادی قاسم نژاد

کیاشهر

قسمت اله شیرزاد

ماسال

مهرداد ثباتی

رشت

هادی نظامی

رشت

خدیجه آقاجان

لنگرود

عطیه عابد

رشت

شمسی اسماعیلی

رشت

ذوالفقار حبیبی

رشت

قدرت اله ایزدی

رشت

ولی عزتی

رشت

بهمن کوچک پور

رشت

خانم پوراکبر

پسیخان

سرایداری افتخاری

رشت

قاسم رمضانی

املش

مختار روانپاک

رشت

خانم رمضانی

رشت

ولی عزتی

رشت

یدالله یحیی زاده

رشت

بهروز شمابی

رشت

مهدی مهر شریف

رشت

شهراد نبات زاده

رشت

نام ونام خانوادگی

حشمت شیرزاد (ماسال)

مهرداد اثباتی (رشت )

نام ونام خانوادگی

بهروز شهابی

مهدی مهرشریف

خانم رمضانی

ولی عزتی

قدرت اله عزتی

ذوالفقار حبیبی

نام ونام خانوادگی

مریم صفری

مختار روان پاک

فرحناز شریف زاده

خانم رمضانی

ولی عزتی

بهروز شهابی

مهدی مهر شریف

یداله یحیی زاده

سوسن الوند نژاد

نام ونام خانوادگی

غلامحسین خوش پسند

خانم اکبرپور

سرایداری افتخاری

قاسم رمضانی

نام ونام خانوادگی

محمد جعفر پروزین

بهمن کوچکپور

رضا دهقانی

رحمت مشفقی

علی آذرنیا

مهسا خوش نیت

پیمان نامدار

فرزاده ستوده روش

نام ونام خانوادگی

خانم دلدوست

سیداسماعیل احمدزاده

رمضان پدیدپور

اعظم السادات مرغوب

حسین رفیعی

روح انگیز صالح کیا

نام ونام خانوادگی

عباس نوروزی

فاطمه تیزبخش

یعقوب جمالی

علی موفق

آتیه قاسم زاده

آقای فدائی

مریم مهری

سکینه غلامی

 

نام ونام خانوادگی

خانم عباس زاده

منور خوشخو

آتیه قاسم زاده

آقای فدایی

سوسن الوندنژاد

سکینه غلامی

زیبا شعبانزاده

تقی علیجانی

نام نام خانوادگی

زیبا شعبانژاد

تقی علیخانی

سوسن الوندنژاد

سکینه غلامی

نرگس ملیکانی

شهربانو شعبانپور

حاجیه محمدی

محمدعرشیا

نقی نامدار

رمضان فریدپور

 

نام نام خانوادگی

حجت قربانی

اجوی

شهربانو شعبانپور

حاجیه محمدینام نام خانوادگی

مریم صفری

هادی زنده دل

آتیه قاسم زاده

اسماعیل نیا

علی اصلی

ابراهیم بابائیان

محمدعلی اسماعیلی

جعفر پاسخی

جواد پورعبدیان

حسین پورکریمی

زینعلی تاجانی

صادق حسین پور

آقای دادرس

ساریه رمضانی

رمضان دهستانی

حسن زاهدی

عادله علیپور

جلال عصاگر

مهرناز مهماندوست

میلادقربانی

آقای نژاد علی

آقای نیکو پسند

نادیان خوشیان

آقا و خانم منظمی

آقا و خانم خوش خوی