سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

اسامی برندگان مسابقه جمعه بازار - نمایش محتوای خبر

 

 

اسامی برندگان مسابقه جمعه بازار

شناسه : 62931336
اسامی برندگان مسابقه جمعه بازار

 

 

 

 

نام نام خانوادگی

محمود نظرینام نام خانوادگی

منوچهر یوسفی

پروین آذری

راضیه نوری پور

مهسا اصغرنژاد

محمد اصغرنژاد

لیلا نصیری پور

محمد باقریان

ابوالفضل رجب زاده

اعظم بدر

مائده شعبانزاده

سیدرضا ساده

حسن ستاری وحید

فریدون اشجاری

حسینعلی حسن پور اصلی

سید کاظم هاشمی

حسین شاکی

سکینه صادقی

کبری نصیری پور

جمشید پورلطیفی

لیلا حمیدفر

مکرم پورجعفری

افسانه شیفته

پوران مرادمند

نگین فرصتی

مهدی بابایی

فیض اله درویشوند

یزدان نوروزی

حسین علی حسن پور اصل

فائزه رحیم نیا

پریسا عابدینی

آقایافلاک

عرفان عربی

خدیجه انصاری

بهرام مقتول فر

حمید باقری

حسین شاکی

مریم اسماعیلی

علی نوروزی

زیبا شعبانزاده

علی محمدی

علی بهرام نژاد

لیلا خسروی

پروانه نوری پور

زهرا حسن پور

علی فرحمند

سمیه فرحمند

فاطمه مقدمی

اصغر مهر رحیمی

فرهاد محمددوست

احمدرضا ارجمند