محتوا با برچسب واگذاری 8 مجتمع دامپروری به بخش خصوصی در گیلان.