محتوا با برچسب عصر شعر «ریحانه» به همراه رونمایی از 3 کتاب در رشت.