محتوا با برچسب افتتاح طرحهای عمرانی به مناسبت دهه فجر.