جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

زیاز - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

زیاز

مستندی درباره تحولات در مناسبات اجتماعی و اقتصادی روستای زیاز.

عوامل برنامه
تهیه کننده : ابراهیم نعمتیان