جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

تالشونه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تالشونه

این برنامه در ایام نوروز به مدت 30 دقیقه با موضوع فرهنگی – اجتماعی برای عامه ی مردم با هدف اطلاعاتی – آموزشی به تبیین نقش قومیت ها در وحدت ملی می پردازد و با گویش تالشی جهت بیان آداب و رسوم تالشی در ایام نوروز تهیه و پخش می گردد.

عوامل برنامه:

نویسندگان: علی شمسایی – اعظ جمالی

صدابرداران: زهره خوش حلق – مرتضی قدیری

گویندگان: عفت جمالی پور – طاهره رفاهی – آقای فیاض

تهیه کنندگان: علی شمسایی – اعظم جمالی

گزارشگران: علی شمسایی – اعظم جمالی