سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

آدم برفی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آدم برفی

Loading the player...

در یك روز برفی سارا و وحید با الهام از ظاهر همسایه ها آدم برفی درست می كنند.

همان شب چند نفر از اهالی از شباهت بعضی از اجزای آدم برفی با خودشان شكایت می كنند.

در نهایت بچه هامی فهمند كه مسخره كردن دیگران كار خوبی نیست.

عوامل برنامه عبارتند از:

نویسنده : محسن بابایی شیرکوهی

کارگردان: محسن بابایی شیرکوهی

انیماتور : محسن بابایی شیرکوهی